Friday, October 22, 2010

Sembang budaya - 13

Hari ini pertembungan budaya bukan antara Timur dengan Barat tetapi pertembungan budaya adalah dimana bertemunya perbezaan-perbezaan ciri-ciri sesuatu budaya diatas nilai-nilai yang didukung mahupun unsur-unsur yang dibawa serta dipertengahkan dan pertembungan budaya ini berlaku dimana-mana hatta didalam suatu kelompok masyarakat yang sama.

Masing-masing mengadili akan kebenaran budaya hidupnya diatas dasar keadaan seperti suasana atau persekitaran yang mempengaruhi, keadaan dalam memenuhi keperluan hidup, keadaan dari tekanan-tekanan hidup, akal mahupun nafsu yang berperanan melahirkan hajat atau keinginan akan sesuatu cara hidup, adat atau tradisi dari jalur keturunan, agama yang dianuti, pengetahuan atau pengalaman yang dimiliki, taraf kehidupan dan seterusnya.

Biarpun perbezaan ciri-ciri sesuatu budaya dengan budaya yang lain sebenarnya adalah bergantung kepada nilai-nilai yang ada pada sesuatu budaya, namun pada asasnya, nilai-nilai diatas fitrah insan dimana sahaja adalah sama, hanya-sanya segalanya berubah dalam ruang dan waktu akan kewujudan insan mengikut apa yang dialaminya, apa yang mengolah jiwa dirinya, fikirannya serta kehendak nafsu diri dalam mana perkara -perkara ini mampu mempengaruhi akan keadaan individu atau mahupun suatu kelompok masyarakat samaada kecil atau besar jumlahnya.

Lazimnya masyarakat dunia membahagikan pertembungan budaya kepada zon seperti zon Timur dengan zon Barat sedangkan hakikatnya, terutama dizaman penjajahan bentuk kuno telah berakhir dan bermulanya zaman globalisasi, fakta akan pertembungan budaya antara Timur dan Barat tidak lagi begitu releven. Mungkin dominan akan sesuatu kekuatan seperti ketenteraan dan ekonomi dari sesuatu zon, maka penamaan diberi seperti zon Timur atau Barat, namun hakikatnya, budaya hidup yang ada disesuatu zon adalah tidak jauh berubahnya dengan zon lain terutama bila dimana-mana wujudnya multi-kultur atau percampuran kepelbagaian bentuk budaya.

Seperti bila memperkatakan budaya Amerika Syarikat dan benua Eropa yang berada dalam zon Barat, dalam mana hakikatnya hari ini, budaya hidup diAmerika Syarikat benua Eropa adalah tidak jauh bezanya dengan budaya-budaya yang hidup ditempat lain, malah contohnya kebudayaan Islam hari ini adalah juga merupakan sebahagian dari multi-kultur diAmerika Syarikat dan benua Eropa, yang mana ramainya jumlah penduduk Islam disitu hidup dengan cara kebudayaan Islam. Mahupun dunia zon Timur, apa yang dikatakan budaya pihak barat, lazimnya hari ini merupakan sebahagian dari corak budaya hidup disitu, contohnya kebudayaan Kristian yang hari ini telah tersebar luas dalam kehidupan seharian samaada disedari atau tidak, serta malah ramainya jumlah penduduk yang menganut agama Kristian seperti dinegara Filipine dan tempat lain-lain.

Pertembungan budaya dunia hari ini adalah lebih wajar dinamakan diatas pembahagian seperti antara negara maju, membangun atau mundur, kepada kuatnya pegangan nilai-nilai kemanusian atau tidak, kepada kuatnya pegangan moral mahupun tata-susila kehidupan sesuatu masyarakat atau tidak, peranan dari segala bentuk produk aktiviti insan samada membawa kebaikan atau tidak, antara yang mempunyai kekuatan pengaruh atau sebaliknya dan seterusnya. Terutamanya budaya hidup dalam bentuk globalisasi samada datangnya dari sudut ideologi, pandangan hidup, pengetahuan dari pusat-pusat pengajian, maklumat-maklumat dari mass media atau internet, tekanan-tekanan hidup, cara berpakaian, musik-musik hiburan, filem-filem yang tersebar luas dan seterusnya, adalah kenyataannya tiada jauh berbeza dimana sahaja disudut dunia hari ini.

Contohnya pertembungan budaya yang berlaku disesuatu tempat atau dalam kelompok masyarakat yang sama adalah seperti kaum Cina diMalaysia yang hanya terikat pada undang-undang sivil lalu bebas meminum arak, berjudi mahupun perlakuan zina, bertembung dengan budaya kehidupan kaum Melayu yang mana perkara-perkara tersebut adalah merupakan perkara terlarang (tabu) sesejak dahulu, dalam mana juga kaum Melayu terikat bukan sahaja dengan undang-undang sivil tetapi juga dengan undang-undang syariat. (tidak dinafikan kaum Cina juga mempunyai budaya kehidupan berunsur kebaikan-kebaikan yang lain serta ramai kaum Cina menghindari budaya hidup bebas ini, sebagaimana ramai juga kalangan kaum Melayu yang terbabit dalam gejala social, namun yang diperkatakan disini adalah akan pertembungan budaya hidup yang ketara disamping kewujudan undang-undang yang berbeza diatas pertembungan budaya disesuatu tempat) 

Pergelisihan dari pertembungan budaya yang memperkatakan antara hak dengan yang batil (yang membawa unsur-unsur kebaikan dengan sebaliknya) sentiasa berlaku setiap zaman serta tempat dan sejarah telah menyaksikan bahawa pihak-pihak yang mendokong hak atau kebenaran akan sentiasa berada dipihak yang menang biarpun kekadang ia mengambil tempoh masa yang lama dan pengorbanan yang tinggi untuk usaha itu. Ini adalah diatas dasar setiap insan, fitrahnya ingin menuju kearah kebenaran, mencari kebenaran dan menyedari apa itu kebenaran biarpun pada awalnya, dikaburi kebatilan atas sesuatu sebab dalam keadaan atau masa yang dilalui.

Justeru itu, persoalannya apakah pihak yang berada dipihak budaya yang benar sentiasa berlanjutan memperjuangkan kebenaran dan mempertahankan kebenaran atau ia menyerah kalah lalu mengasimilasikan diri kedalam budaya pihak yang penuh kebatilan? Sebegitu juga, apakah pihak yang berada dipihak budaya yang benar bersedia memperbaiki kelemahan mahupun kesilapan atau tetap berkeras dalam mana kelemahan mahupun kesilapan, disertai sikap ekstrem, memudahkan pihak batil menghancurkannya?

Bersambung...

Monday, October 18, 2010

Sembang budaya - 12

Budaya bangsa terbahagi kepada dua pengertian iaitu pengertian pertama adalah dimana suatu kelompok masyarakat yang menghuni disebuah negara yang bersempadan, berkongsi akan cara budaya hidup seperti dari bahasa resmi yang dipertuturkan sehingga pada cara struktur kehidupan seharian, biarpun dalam bentuk multi-kultur kerana terdapat berbagai-bagai kaum dibawahnya.

Contohnya perkataan budaya bangsa Indonesia atau budaya bangsa Malaysia sedangkan hakikatnya, kaum-kaum yang berasal dari Nusantara adalah hampir sama akar budayanya. Perbezaan atas penamaan ini adalah kerana geo-politik yang menjelaskan sempadan sesebuah negara dan dari itu, dirujuk erti bangsa kepada negara yang dimukimi (nation state). Segalanya dipisahkan diatas nama sesuatu bangsa yang berkaitan dengan sesebuah negara atau sempadan negara, bukan pada bangsa yang berkaitan dengan keturunan atau sesuatu kaum.

Manakala pengertian kedua budaya bangsa adalah berkaitan kepada keturunan, etnik atau sesuatu kaum, biarpun bukan dalam satu negara atau mahupun terpisah tempat mukim mereka dari sudut geografi dan politik namun mereka tetap disatukan atas nama etnik atau kaum mereka seperti contohnya budaya bangsa Tuareg dipadang sahara yang mana kedudukan mereka adalah antara negara Algeria, Mauritania serta Moroko atau juga seperti bangsa Kurdish yang mana adalah bangsa yang menduduki wilayah yang termasuk dalam negara Iraq, Iran dan Turkei.

Budaya induk bangsa sekiranya dikatakan budaya bangsa sesebuah negara (nation state), maka lazimnya ia merupakan budaya pihak majoriti dalam sesebuah negara. Yang mana, unsur-unsur budaya bangsa ini adalah budaya induk yang mendominan disesuatu tempat, tidak kira samaada dari masyarakat yang berasal dari situ sesejak beribu tahun, atau berhijrah dari tempat lain lalu menetap disitu atau mahupun dominan sesuatu budaya bangsa keatas bangsa lain dengan pengaruh seperti ketenteraan, ideologi, komunikasi seperti mass-media dan lain-lain serta juga pengaruh sesuatu pegangan seperti agama yang dianuti dan seterusnya.

Seperti benua Eropa yang budaya induknya adalah dari budaya penduduk asal benua Eropa yang merupakan pihak majoriti dalam mana begitu banyak sub-kultur didalamnya hari ini terutamanya dengan penghijrahan penduduk dari benua lain kesitu, manakala benua Amerika yang budaya induknya adalah lebih kepada penduduk yang berasal dari luar benua Amerika seperti dari Eropa mahupun dari Afrika dalam mana budaya induk bangsanya bukan budaya kaum asli seperti Red-Indian yang merupakan pihak minoriti disitu, sebagaimana juga dengan Singapora yang budaya induknya bukan lagi budaya penduduk asal iaitu budaya orang Melayu-Islam tetapi budaya induknya adalah budaya penduduk Singapora yang berasal dari Tanah Besar Cina.

Kesan budaya induk sesuatu bangsa adalah contohnya, biarpun sesebuah negara itu digelar negara Islam, tetapi pihak majoriti dalam negara tersebut tidak mengamalkan ajaran Islam, malah wujud banyak unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam seperti tiada larangan berjudi, makan ditempat terbuka dibulan Ramadan, pasangan yang belum bernikah bebas tinggal bersama dan seterusnya, maka negara itu hakikatnya bukanlah negara Islam kerana ciri-ciri utama budaya induk bangsa tersebut tiada langsung mengambarkan ciri-ciri keIslaman.

Namun sebaliknya, biarpun sesetengah pihak tidak bersetuju akan sesebuah negara itu disebut sebagai negara Islam, tetapi pihak majoriti dalam negara tersebut adalah beragama Islam dan jelas melaksanakan banyaknya unsur-unsur ajaran agama Islam atau mahupun perkara-perkara yang selari dengan ajaran agama Islam, maka negara tersebut tetap layak disebut negara Islam kerana budaya induknya cenderung kepada ciri-ciri keIslaman biarpun negara tersebut belum sampai tahap melaksanakan sepenuhnya hukum-hukum dari ajaran agama Islam.

Sebagaimana jelas melalui fakta akan kebenaran bahawa Malaysia adalah negara Islam diatas ciri-ciri budaya induk Melayu-Islam, ditambah lagi akan dari sejarah-sejarah yang telah beratus-ratus tahun usianya akan kewujudan Kekerajaan yang berdaulat yang mengamalkan sistem bercirikan ajaran Islam. Membantah akan kebenaran bahawa Malaysia adalah negara Islam diatas fakta budaya induk bangsanya bercirikan budaya Islam (Melayu-Islam) adalah seperti seorang peguam yang membantah akan sesuatu fakta kebenaran, biarpun peguam tersebut tahu akan kebenaran tersebut namun tetap cuba diputar-belitkan fakta kebenaran dengan segala kepakarannya melalui undang-undang kerana membela anak guamannya yang bersalah.

Justeru itu, sekiranya Malaysia dikuasai oleh majoriti masyarakat bukan Islam, melalui sistem pilihanraya demokrasi dan tiadanya sistem berpelembagaan beraja, maka budaya induknya akan berubah kepada budaya masyarakat bukan Islam, dalam mana budaya Melayu-Islam akan menjadi salah satu sub-kultur iaitu budaya sampingan dengan budaya induk tersebut. Dalam erti kata yang lain, budaya induk yang mendominan lebih berkuasa untuk menyusun struktur kehidupan masyarakat disesuatu tempat tersebut seperti contohnya, tiada lagi undang-undang syariat atau terbatas hanya untuk perkara-perkara seperti perkahwinan atau kematian sedang segala yang lain diurus dibawah undang-undang sivil dan sekiranya begitu, Malaysia tidak layak lagi digelar sebagai negara Islam.

Bersambung...

Thursday, October 14, 2010

Sembang budaya - 11

Tekanan budaya bermaksud budaya kehidupan yang menghasilkan tekanan dan dari situ timbulnya impak positif atau negatif, contohnya impak negatif adalah seperti "anorexia nervosa" iaitu menahan lapar atau hilang selera atas beberapa sebab seperti salah satu darinya, keterlaluan menjaga kelansingan tubuh-badan untuk kelihatan menarik kerana dari tekanan budaya persekitarannya yang menghendaki penampilan bertubuh langsing.

Mahupun sesuatu yang menyebabkan timbulnya gejala-gejala social diatas kesulitan-kesulitan yang timbul dari tekanan sesuatu budaya contohnya perhubungan seks sebelum nikah kerana adat-adat setempat yang menyebabkan kesulitan untuk bernikah sedangkan kehidupan dipersekitaran adalah terlalu bebas bercampurnya antara lelaki dan wanita bukan muhrim, disamping unsur-unsur yang membawa kepada ransangan untuk seks seperti dari media-media atau internet adalah berleluasan.

Sebegitu juga dengan kepercayaan karut serta khurafat yang telah menjadi umum kerana tekanan budaya dari sesuatu kepercayaan, atau rasuah-rasuah yang diperas oleh pihak tertentu mahupun peniaga-peniaga yang melakukan penipuan dalam perniagaan mereka adalah dari tekanan budaya hidup yang mengejar kebendaan.

Disamping itu, tekanan budaya bermaksud juga dimana atas sebab sesuatu tekanan, maka terwujudnya suatu budaya kehidupan yang baru atau menyebabkan sesuatu budaya tersebut berlanjutan dihidupkan dalam rangka-rangkanya tersendiri contohnya sub-budaya yang wujud disamping budaya induk. Dalam mana, dari tekanan kerana faktor-faktor tertentu keatas sesuatu budaya hidup, ia juga memungkinkan kehadiran sesuatu tindak-balas yang positif atau yang membawa kebaikan.

Tidak dinafikan, banyaknya kehadiran budaya-budaya yang wujud dipersekitaran dunia hari ini adalah berkaitan dengan tindak-balas dari tekanan keatas budaya hidup yang dilalui. Contohnya seperti revolusi keatas sesuatu kehidupan yang menekan, mewujudkan berbagai bentuk budaya baru yang lebih merdeka bentuknya diseluruh dunia, atau kebangkitan-kebangkitan perjuangan untuk mempertahankan budaya hidup setempat dari dipengaruhi oleh budaya sipenjajah dalam mana sekaligus, proses ini lazimnya adalah juga proses memperbaharui budaya hidup setempat untuk bersaing dengan budaya-budaya penjajah atau bekas penjajah yang bersifat negatif.

Sebegitu juga dengan kewujudan beribu jenis sub-kultur diseluruh dunia, terutamanya jenis sub-kultur yang dikategorikan sebagai budaya tandingan kepada budaya induk disesuatu tempat adalah lazimnya berkaitan dengan tekanan-tekanan keatas budaya hidup yang dimiliki lalu samada dirancang mahupun tidak, ditampilkan secara terbuka atau bergerak dalam senyap, ia membawa impak kepada berbagai-bagai bentuk penampilan samada dari cara berpakaian, bertutur-kata, berfikir, tulisan-tulisan, bunyi-bunyian, penghasilan bahan artifak dan seterusnya.

Kewujudan sub-kultur dalam budaya induk setempat kebiasaanya adalah kerana perbezaan usia, jantina, bangsa atau kaum, kelas social, perbezaan agama, perbezaan ideologi, perbezaan minat atau hajat dan seterusnya, manakala sub-kultur yang dikategorikan sebagai budaya tandingan kepada budaya induk adalah dimana suatu pihak seperti pihak budaya induk tidak dapat memberikan apa yang dihajati untuk dijadikan sebagai suatu cara hidup, lalu atas perbezaan pandangan ini, maka wujudnya sub-kultur atau suatu budaya yang menawarkan cara hidup yang lebih baik, mahupun juga sebagai cara hidup yang dihajati.

Contohnya, sesuatu masyarakat yang budaya induknya terlalu mengejar kebendaan sehingga wujudnya tekanan kerja yang stress setiap hari, institusi keluarga yang runtuh dengan meningkatnya jumlah perceraian, ramainya remaja yang rosak moral kerana orang tuanya sibuk bekerja siang-malam dalam mana tiada masa mendidik anak-anak mereka, menyebabkan sekelompok insan mewujudkan sub-kultur iaitu cara budaya hidup yang berbeza dari budaya induk tersebut, untuk melindungi mereka dan ahli keluarga mereka dari kehancuran seperti yang terjadi kepada masyarakat yang mengikuti arus budaya induk tersebut.

Bersambung...

Monday, October 11, 2010

Sembang budaya - 10

Ungkapan seorang bayi yang lahir, fitrahnya suci bak kain putih yang kemudiannya dicorak-warnakan oleh keadaan sekitar, seperti orang-tuanya, teman-teman dan lain-lain adalah misal yang paling baik untuk menyatakan bagaimana budaya hidup disesuatu tempat mahupun dari sesuatu keadaan dapat mencorak akan penampilan dari sudut lahiriah seperti cara berpakaian, bertutur-kata dan sebagainya, serta juga mempengaruhi jiwa dan fikiran sekelompok masyarakat mahupun individu-individu dalam masyarakat tersebut.

Seperti mereka-mereka yang dalam suatu persekitaran budaya kehidupan yang sihat atau positif adalah lazimnya menuju kearah membentuk ketenangan jiwa serta kecerdasan fikiran, disamping dapat membantu antara satu sama lain menuju kearah suatu kehidupan yang lebih damai, biar pun kekadang timbulnya masaalah-masaalah yang lumrah terjadi dimana-mana, namun dapat diselesaikan atau dapat diminimumkan sesuatu permasaalahan tersebut.

Sedang sebaliknya atas faktor-faktor budaya kehidupan dalam gejala tidak sihat atau negatif maka akan terjadinya banyak tekanan-tekanan jiwa yang dialami dalam sesuatu masyarakat, biarpun masyarakat tersebut kelihatan begitu maju serta modernnya hidup mereka (terdapat perbezaan makna antara tekanan jiwa dengan tidak waras, kecuali pada tahap tekanan jiwa yang teramat berat sehingga mencapai tahap hilang kewarasan), seperti tekanan jiwa dari bentuk kegelisahan jiwa, kemurungan, kebingungan, kesedihan yang berlanjutan dan seterusnya malah sehingga tahap membunuh diri mahupun menampilkan segala tingkah-laku yang menyalahi norma kehidupan seperti hubungan sejenis, penagihan dadah, kelahiran anak luar nikah yang meningkat dan sebagainya.

Ini kerana, bila seseorang insan terjebak dalam budaya hidup gejala tidak sihat, wajar membuat dirinya saban waktu dalam keadaan melakukan perkara-perkara yang terlarang atau terperangkap dalam kehidupan yang cenderung kepada kemungkaran, dalam mana semakin lumrah perbuatan terlarang atau kemungkaran dalam hidupnya, semakin gelap hatinya dan ini akan bercanggah dengan fitrah aslinya yang mana menghasilkan konflik dalaman sehinggalah terjadinya tekanan-tekanan jiwa dalam dirinya samada disedari atau tidak. Keadaan negatif sebegini menular dan berkembang dengan lebih meluas dikalangan masyarakat, bila dikatakan ia terjadi untuk jumlah kelompok individu-individu yang besar.

Sebagaimana juga budaya hidup sekitar yang mencabar dimana kezaliman, penindasan, ketidak-adilan, keegoan dan seterusnya wajar membuat tekanan-tekanan yang darinya lahirlah personaliti-personaliti yang resah mahupun mentaliti-mentaliti mementingkan diri sendiri, diatas nama untuk hidup. Atau pun sebagaimana insan-insan yang lahir dizon-zon peperangan adalah berbeza dengan insan-insan yang tinggal dizon-zon aman, atau kawasan yang padat dan penuh jenayah adalah berbeza dengan insan-insan yang tinggal dikawasan yang aman dan selamat dari jenayah-jenayah.

Dalam mana, tidak kira apa taraf atau keadaan sekelompok masyarakat tersebut mahupun untuk individu-individu, selagi tiadanya usaha-usaha saban waktu untuk membentuk budaya hidup yang membawa kearah kebaikan, atau usaha-usaha mengekang mahupun meminimunkan gejala-gejala budaya negatif, maka kesan samaada untuk diri mahupun untuk generasi seterusnya adalah dalam suatu risiko yang besar.

Memang diakui, hakikatnya, ramai yang lahir dalam gejala budaya persekitaran yang tidak sihat atau negatif adalah bukan pilihan mereka, sebagaimana seseorang yang lahir dari keluarga yang berpecah-belah tentunya bukan pilihan dirinya, kerana tiada siapa yang dapat menentukan atau menukar taqdir akan dimana dan bagaimana dia dilahirkan, hanya-sanya usaha perlu dilakukan oleh setiap pihak untuk menuju kepada suatu kehidupan yang lebih baik terutamanya buat jiwa dan fikirannya. (Segalanya adalah taqdir, namun insan diberi ikhtiar kerana dunia ini adalah medan ujian)

Justeru dari itu, budaya mendakwahkan kebenaran dalam kehidupan seharian, tidak kira apa keadaannya, contohnya samaada dalam keadaan aman atau tidak, adalah suatu usaha yang benar-benar membantu kearah kebaikan bila ianya dilakukan secara ikhlas dan berhikmah, dalam mana yang berdakwah mendapat faedah dari sudut kerohanian seperti jiwa dan fikirannya serta lahiriahnya lebih terlindung dari melakukan kemungkaran, manakala insan lain juga mendapat faedah dari usaha dakwah tesebut. Dan disamping itu, dapat mewujudkan dimana-mana samada dikota besar atau pun kawasan pendalaman, suasana-suasana persekitaran dalam budaya hidup yang sihat atau positif.

Brsambung...

Thursday, October 07, 2010

Sembang budaya - 9

Hakikatnya, agama Islam yang melahirkan kebudayaan Islam bukan sebaliknya. Sebagaimana dari segala yang termaktub didalam al-Quran dan hadith, maka lahirlah suatu budaya hidup cara Islam samaada dari sesuatu yang berunsur perintah atau larangan, dari segala cara hidup Nabi Muhamad s.a.w, atau mahupun sesuatu selari dengan garis-garis panduan yang ada didalam ajaran agama Islam.

Kerana itu, adanya perbezaan antara penganut agama Islam yang menghidupkan kebudayaan Islam dalam kehidupan mereka dengan mereka yang bukan Islam tetapi hidup dalam budaya yang selari dengan agama Islam. Mahupun pihak yang ketiga iaitu mereka yang beragama Islam tetapi tidak hidup dalam budaya hidup cara Islam atau bercampur-campur kebudayaaan hidupnya yang mana, ada lebih cenderong kepada budaya hidup cara Islam, manakala ada cenderong kepada budaya hidup yang diluar konteks ajaran agama Islam.

Lantas dari itu, pertanyaannya, apakah kebudayaan Islam atau ciri-ciri budaya hidup yang lahir dari agama Islam, apakah yang dikatakan budaya yang selari dengan garis-garis panduan yang ada didalam ajaran agama Islam (seperti dari tradisi tempatan atau adat penduduk Islam disesuatu daerah) serta apakah budaya hidup yang selari dengan kehendak agama Islam sedang budaya hidup tersebut bukan dari agama Islam atau daerah penduduk agama Islam?

Pertama-tamanya haruslah difahami akan hubung-kait antara agama Islam dengan fitrah asli kejadian insan itu sendiri yang mana, agama Islam adalah agama hanif, iaitu cenderong kepada kebenaran serta kebaikan. Manakala fitrah asli insan itu sendiri sebenarnya cenderong kepada kebenaran dan cenderong untuk menuju kepada Pencipta dirinya. (Agama Islam ini sebenarnya wujud seawal kewujudan insan didunia ini sendiri iaitu dari Nabi Adam a.s. Dan kedatangan Nabi Muhamad s.a.w yang merupakan Nabi terakhir adalah pelengkap kepada segalanya)

Tetapi, biarpun keadaan insan itu secara fitrah aslinya cenderong kepada kebenaran, namun diri insan itu juga adalah bersifat naif yang mana biar sehebat mana ilmunya, sekaya mana hartanya, sekuat mana dirinya, namun hakikat ia adalah penuh kekurangan dan kelemahan sebagaimana perkataan insan itu sendiri berkait dengan perkataan nisyan iaitu lupa.

Naifnya insan adalah seperti lazimnya ramai yang hidup mengharungi sesuatu pengaruh kebudayaan hidup dipersekitarannya, dalam mana masing-masing mahu dikatakan hidup dalam budaya yang terkini sedangkan budaya yang dikatakan terkini itu adalah suatu yang akan ketinggalan zaman juga akhirnya. Dalam kata lain, naifnya insan adalah kerana ramai yang tidak mengerti apakah atau kemanakah budaya kehidupan yang dilalui, hanya mengikuti apa sahaja dipersekitarannya, biarpun itu membawa kearah kehancuran. (Berbeza dengan para anbiya, mereka sentiasa sedar dan peka tentang keadaan kehidupan dipersekitaran mereka)

Dalam mana, masing-masing sanggup menghabiskan segala tenaga, fikiran serta kewangan untuk mencapai kehidupan mengikut aliran budaya yang diminati atau diri dipengaruhi, namun akhirnya, usianya berlalu kosong tanpa disisi dengan sesuatu yang benar-benar berfaedah dan malah dari itu, fikiran serta hatinya terbelenggu dalam kegelapan sebagaimana seorang yang begitu mencintai musik, hatinya sentiasa terdendang irama musik yang diminati sedangkan hakikatnya, hatinya mati kerana tidak digunakan untuk berzikir kepada Allah.

Dan dari itu juga, insan bukan sahaja membawa dirinya melangkah setiap hari kedalam budaya hidup yang membawa kehancuran atau membawa kearah kekosongan jiwa, tetapi juga meninggalkan kesan-kesan atau pengaruh yang negatif pada insan-insan lain untuk mengikuti langkah-langkah kearah kehancuran.

Ini kerana sesuatu bentuk budaya kehidupan, mampu mengubah akan pendirian seseorang mahupun sekelompok masyarakat samaada berbentuk positif atau negatif. Contohnya budaya atas mengikut suatu aliran musik atau suatu gaya hidup yang bertunjak kepada sesuatu hiburan semata-mata maka akan melahirkan jiwa yang ujub serta hipokrit. Dalam mana seseorang itu wajar sahaja merasa ujub diatas kehebatan dirinya apatah lagi bila seseorang tersebut, namanya terkenal dimana-mana dalam mana juga, segala upayanya adalah semata-mata dibawah perkataan berhibur sedangkan segala yang dibawanya hanyalah kekosongan makna hidup atau tidak membawa apa-apa faedah pun.

Sebegitu juga mereka-mereka yang terpengaruh diatas gaya sesuatu budaya hidup mahupun sebagai peminat setia contohnya dari sesuatu aliran musik atau fashion, akan mereka begitu bangga dengan keadaan diri mereka yang disangkakan paling kehadapan serta terkini dan segala tindakan keatas bentuk budaya hidup tersebut adalah semata-mata untuk berhibur, berpoya-poya mahupun menunjuk-nunjuk yang mana ini semua melahirkan jiwa yang ujub, hipokrit mahupun jumud biarpun dirasakan hebat diatas dorongan semangat-semangat palsu.

Ini berbeza bila seseorang mengambil atau mengikuti sesuatu budaya hidup namun bukan semata-mata sebagai “Pak Turut“ atau bukan semata-mata dalam bentuk hiburan seharian, tetapi didalami akan pengertian mengapa dibawa sesuatu budaya tersebut kedalam kehidupan seharian, yang mana ini dapat membantu membina jiwa serta fikiran. Seperti samaada untuk suatu perjuangan hidup, suatu kelangsungan hidup, suatu yang membawa kehidupan kearah kebenaran, suatu yang membawa jiwa kearah ketenangan hakiki, suatu yang membawa kedamaian, suatu yang membawa jawapan kepada pencarian diatas makna kehidupan didunia ini, suatu yang dapat membantu mencapai tahap fikiran yang benar dan seterusnya.

Bersambung...


Tajuk

Abbasiyah (1) altruisme - ikram (3) Aqidah (1) art video (20) Bahasa dan penampilan (5) Bangsa Melayu (7) batas sempadan (9) Berita (15) Besi (1) Biography solihin (1) Budaya dan pengertiannya (16) catitan (2) cerdik/bodoh dan antaranya (6) cetusan minda (8) cinta dan syahwat (3) Doha - Qatar (2) Eid Mubarak (5) falsafah (2) Fantasia falasi (3) Fibonacci (1) Filem (2) Fungsi seni (1) gangsa (1) hukum (6) huruf (2) hutang (1) ijtima (1) Iklan (2) imitasi dan memori (1) infiniti (5) jalan2 (2) kebangsaan/nationalisme (2) kebebasan bersuara (1) Kelahiran kesenian yang mengubah warna dunia. (1) Kembali sebentar tentang erti seni (Islam) (1) kerja otak (1) Kesenian dunia Islam (1) konsep kendiri (3) konspirasi (1) Lentok tangan (1) Malaysia (3) Maslahah atau mafsadah (1) Maya (ilusi) (4) Melaka (1) Melayu (2) Melayu dan Islam (9) minda (2) musik (2) nukilan rasa (1) Pantang dalam berkarya (1) Pause (6) Pengajian dan pengertian budaya (1) Perasaan dan pemikiran (5) Persepsi / Tanggapan (6) pointillism (2) populasi dunia (9) Produk sejarah (11) Program dan hayat (2) prosa (4) ramadan (2) realiti - kenyataan (7) Sajak (22) Sangkaan (2) sebab dan akibat (18) sejarah (14) sejarah Melayu (4) Sejarah mengubah/terubah (5) Sejarah seni dalam kehidupan insan (1) Sejarah video (1) Seni Bahasa (2) Seni dalam imiginasi (1) seni kata (1) Seni logam (3) Seni textil (budaya berpakaian) (2) Seni-seni mempertahankan diri (1) sound (1) Srivijaya (3) Sunda (6) Tahap kesederhanaan (1) Tahap-tahap kehidupan (14) tenung bintang (1) Terkesan dengan suasana (2) Tradisional dalam makna (1) Ukuran dan kayu pengukurnya (2) updated (1) Usia manusia (3) vision (1) wang (7) Wujudkah kosong? (2) zarzh slide (12)

Catitan lalu

Insuran & Road Tax Online

tetangga