Friday, May 26, 2006

Seni-seni mempertahankan diri dalam Islam.


Seni mempertahankan diri memang digalakkan dalam dunia Islam. Sayugianya diterangkan terlebih dahulu, Islam adalah ajaran yang mengalakkan perdamaian, disamping menentang segala bentuk keganasan atau tindakan ganas terhadap orang-lain. Bagaimanapun digalakkan terhadap tindakan mempertahankan ugama, diri, maruah, keluarga, melindungi mereka-mereka yang dizalimi mahupun juga mempertahankan harta-benda atau tanah-air.

Daripada itu jugalah, lahirnya seni-seni mempertahankan diri dalam dunia Islam, seperti contoh kesenian keatas peralatan yang digunakan untuk mempertahankan diri. Ukiran atau kesenian keatas peralatan seperti pedang (pisau, keris dll), perisai (samaada untuk badan, tangan dll), pemanah, topi-topi besi, senapang- senapang, mariam-mariam dan seterusnya.

Berlatih memanah (atau sesuatu sepertinya), berlatih pedang, melontar tombak dan menunggang kuda memang digalakkan walaupun ketika didalam suasana aman, yang mana kegiatannya adalah lebih merupakan kegiatan-kegiatan sukan.

Dimana-mana pun dibenua Islam, kita akan ketemu akan keunikan peralatan mempertahankan diri, seperti ukiran-ukiran diulu-ulu pedang, keris, perisai-perisai dan seterusnya. Kemahiran tukang-tukang pembuat pedang atau peralatan mempertahankan diri memang dikagumi sesejak dahulu.

Seni pembuatannya samaada terus dari ciri keIslaman atau dari seni-seni tradisional sesuatu daerah lalu digubal mengikut kehendak Islam seperti tiadanya bentuk-bentuk mahluk hidup, atau juga seni keatas kaligrafi dengan mengunakan bahan-bahan keras dari pelbagai besi atau logam, maupun keatas kulit-kulit haiwan dan sebagainya.
Sebelum kedatangan Islam, banyaknya amalan-amalan syirik, kepercayaan-kepercayaan khurafat, sihir-sihir, karut-marut atau bergantung pada mahluk-mahluk halus wujud dalam seni-seni mempertahankan diri, tetapi dengan kehadiran kemurnian Islam, segala bentuk amalan-amalan sebegitu dihapuskan.

Begitu juga, dalam seni mempertahankan diri, pentingnya pemusatan perhatian, mengawal nafas, mengawal gerakan badan dan suasana, samaada dari Jepun, China, Nusantara atau ditempat lain, banyaknya amalan bertapa (meditation), atau pergerakan seperti Tai Chi, Qiqong dll, tetapi didalam Islam, diperintahkan menunaikan sembahyang, dan melalui sembahyang 5 waktu sehari (dan sembahyang sunat) bila dilakukan dengan betul dan khusyuk, ianya adalah suatu pergerakan kombinasi yang cukup hebat untuk tubuh-badan. (Niat kita lakukan untuk Allah dan Allah menganugerahkannya untuk kebaikan kita), begitu juga dengan amalan membaca Al Quran atau berzikir yang mana melatih kita memusatkan perhatian dan nafas.

-Semoga Allah memberi kita kefahaman-

http://www.ashokaarts.com
http://www.oriental-arm.co

Monday, May 22, 2006

Ketinggian dan kemuliaan seni-seni Islam.


Dengan turunnya wahyu dan kedatangan Al Quran, telah merobah dunia dengan hebat sekali, atau lebih wajar dikatakan ia mengubah budaya dan sastera umat Islam. Dalam masyarakat yang berbahasa Arab, ramai yang memeluk Islam hanya dengan mendengar ayat Al Quran sahaja. Ketinggian peradaban sastera mereka sebelum Islam telah memudahkan mereka memahami dan mengakui kemuliaan dan keagungan Al Quran. Sebelumnya, mereka memandang tinggi keatas diri mereka, tetapi bila diperdengarkan ayat-ayat Al Quran, sedarlah mereka, adanya sesuatu yang mengatasi segala-galanya. Dalam sejarah dunia orang-orang Islam, Al Quran merupakan ideal sastera yang mutlak dan tidak dapat ditandingi. Sebelum negara-negara Islam dijajahi, hampir semua sastera yang dihasilkan oleh orang Islam menampilkan ciri-ciri dari ajaran Al Quran dan sunnah Rasulullah s.a.w. yang mana juga huruf-hurufnya dicatit dalam huruf jawi yang mana ada keunikannya tersendiri.
Genre sastera atau seni Islam adalah universal. Khutbah, Bayan, risalah, Maqamah (cerpen), qissah (cerita-cerita bermoral seperti kisah sahaba), qasidah (piusi), maqalah (rencana tentang sesuatu) dan seterusnya, semuanya lebih bersifat universal (alamiah). Begitu juga dari sudut lukisan atau ukiran, yang mana kerana dalam Islam tidak dibenarkan melukis bentuk mahluk hidup, maka seninya merangkupi bentuk bebas yang lebih bersifat terbuka dan membuka minda. Dan seperti juga seni musiknya, yang pada aslinya, tidak dibenarkan mengunakan instrument-instrument seperti gitar, seruling dan lain-lain, hanya berpandu pada suara, gendang (tabla dll) dan ini bermakna, penyampaian maksud irama atau senikata yang direka memainkan peranan utama. Penampilan hasil dari jiwa fikiran yang bersih lagi cergas pereka musiknya, bukan penampilkan kehebatan dari sesuatu instrument. Seninya lebih mengundang penampilan dari diri dan bukan dari atas sifat hipokrit.
Al Quran sendiri, berapa juta kali kita membacanya atau mendengarnya, kita tidak akan bosan bahkan sampai suatu titik, kita akan lebih menghayatinya, sedangkan yang lain-lain, sampai satu ketika, kita akan merasa bosan, contoh satu lagu yang popular yang kita dengar, bila kita kerap berulang-ulang mendengarnya, maka akan lahir kebosanan padanya.
www.zakariya.net
www.uga.edu/IslamArt

Wednesday, May 17, 2006

Seni Bahasa - 1


Seni atas bahasa adalah sesuatu yang begitu luas cabangnya dan memainkan peranan yang begitu penting dalam sejarah manusia. Telah diriwayatkan pada kita, bahawa telah diturunkan suhuf (bahan peringatan bertulis) pada Nabi Syith, anak kepada Nabi Adam a.s, dan ini bermakna bahawa sejarah penulisan yang berasaskan budaya yang tinggi dan penuh kebenaran telah bermula sesejak generasi pertama manusia lagi.

Hari ini begitu banyaknya bahasa-bahasa yang dituturkan, dari bahasa utama seperti Bahasa Arab, English, Urdu, Mandarin, Melayu dan lain-lain hinggakan ke bahasa-bahasa daerah atau tempatan, dan setiap bahasa mempunyai begitu banyak ayat-ayat serta pengertiaannya. Hanya Allah yang Maha Mengetahui dan Memahami seluruh ayat-ayat yang dicatit maupun kata-kata yang dituturkan diseluruh dunia.

Dalam sejarah Islam, bahasa bukanlah maksud tetapi adalah alat yang begitu penting dalam penyebaran Islam, penghayatan hidup sebagai seorang Islam maupun pengayaan dalam melalui rentak-rentak hidup sebagai seorang Islam. Sahaba r.a dan kemudian para Tabi-Tabien dan seterusnya para pendakwah telah berhijrah keempat penjuru dunia dan walaupun kebanyakkan kawasan yang didatangi mereka, penduduknya tidak tahu berbahasa Arab, tetapi Islam berjaya disebarkan.

China, misalnya, suatu ketika dahulu, tiada siapa pun boleh bertutur Bahasa Arab, tetapi dari abad permulaan Islam hingga kini, talah berjuta-juta orang China menganut agama Islam dan ramai Alim-Ulamak China boleh bertutur bahasa Arab dan paling kurang untuk orang awam, mereka mampu bersembahyang dalam bahasa Arab yang mana merupakan suatu kewajipan.

Seni keatas bahasa dalam Islam adalah dalam konteks yang mana mempunyai maksud-maksud yang mulia yang mengundang keatas kecergasan dalam berfikir, menghayati kebesaran Ilahi, menanamkan perasaan-perasaan murni, dan bagaimana mendapat keredhaan Allah melalui keikhlasan dalam berkarya atau beramal. Inilah bezanya seni keatas bahasa Islam dengan seni keatas bahasa cara yang lain.

Dari sudut bayan, sajak, cerpen, pelukis/pengukir khat-khat, dalam bidang suara (penyair atau maupun penyanyi) dan seterusnya haruslah memahami apa itu kehendak Islam sendiri. Samaada yang berpengalaman dan berbakat tinggi atau yang dipermulaan dan cuba mengasah bakat, maupun yang hanya menjadikannya minat, asas penting dalam berseni bahasa, ianya digunakan untuk mengajak diri dan orang lain meniti jalan lurus dan bagaimana dapat meletakkan rasa keAgungan Allah Taala kedalam hati serta mengikut garis panduan yang ditunjuk oleh Rasulullah s.a.w. Ini semua akan menjanjikan kejayaan kerana kejayaan sebenarnya adalah bilamana kita dapat keredhaan Allah dan diampunkannya. Sedangkan segala yang lainnya akan berlalu pergi ditelan masa.


- Arabic Language -

Tuesday, May 16, 2006

Kelahiran kesenian yang mengubah warna dunia.


Sebelum kedatangan dan permulaan Islam diTanah Arab, Tanah Arab sudah dipenuhi dan terkenal dari segi keseniannya terutama dari segi seni bahasanya. Peradaban keseniannya adalah tinggi dan kota Mekah adalah tempat perhimpunan besar untuk seluruh Tanah Arab setiap tahun.

Cuma bezanya, selepas kedatangan Islam, segala seninya yang berlandaskan dari kejahiliahan, dari fikiran karut-marut, dongengan atau khayalan semata-mata serta dari bentuk hiburan yang melampau telah dihapuskan dan digantikan dengan kemuliaan seni Islam yang bermatlamat dan martabat.

Seni Islam yang berlandaskan dari ciri-ciri keserdahanaan telah berjaya mengubah warna-warna bukan setakat diTanah Arab, tetapi diseluruh dunia. Para-para sahaba dan kemudian para Tabi-Tabien dan seterusnya para pendakwah Islam telah berhijrah keempat penjuru dunia untuk mengembangkan ajaran Islam, dan dengan ini, kesenian Islam pun bermula dimana-mana, warna-warna seni dunia pun beralih pada warna-warna seni Islam.

Hari ini, lantaran kejahilan umat kini dan pengaruh duniawi yang berlebih-lebihan, menyebabkan umat hari ini meninggalkan keaslian seni Islam dan terburu-buru mengejar seni- seni lainnya yang sebenarnya mengembalikan umat hari ini pada zaman jahiliah, yang mana seninya lebih banyak mengundang kepada unsur dan sifat keburukan dari unsur dan sifat kebaikan. Semoga Allah melindungi dan memberi kita semua hidayat.

Fungsi seni Islam.Dalam kesenian Islam, sesuatu hasil seni itu bukanlah suatu tambahan yang sia-sia pada karya seni atau sekadar untuk kecantikan yang tidak berprinsip, atau untuk populariti maupun mengejar duniawi. Ia juga bukanlah suatu cara untuk memuaskan citarasa untuk mereka yang mencari hiburan semata-mata. Ia sama sekali tidak harus dianggap untuk memenuhi ruang-ruang kosong sesuatu ciptaan seni.

Sebaliknya, kesenian dalam dunia Islam yang terdapat pada sesuatu abad dalam sejarah Islam, dari dahulu hingga kini memenuhi 4 fungsi utama yang tersendirinya menampilkan maksud dan kepentingannya:

1- Corak-corak atau hasil-hasil seni Islam berlandaskan peringatan kepada keesaan Allah ( Tuhan Yang Satu)

2- Pembentukan daripada sesuatu asbab atau objek seperti kayu, batu, kertas-kertas dan lain-lain, maupun suara, dibentuk untuk menghayati kebesaran Ilahi, atau keistimewaan anugerah Ilahi keatas manusia, bukan keistimewaan diri manusia atau mahluk yang lain (dalam seni islam tidak dibenarkan mengukir atau melukis bentuk manusia atau mahluk hidup lainnya, maupun menyanjungi seseorang insan berlebih-lebihan, sehinggakan Nabi Muhamad s.a.w sendiri memberitahu, janganlah kamu mengagung-agungkan Daku sebagaimana umat Nabi Isa mengagungkan Nabi Isa a.s.)

3- Suatu seni yang bertujuan memalingkan minat atau perhatian pemerhati daripada unsur-unsur keduniaan dan ciri-cirinya kepada satu pernyataan dan makna-makna yang lebih tinggi dan lebih utama disegi maksud hidup atau tujuan hidup.

4- Terdapat juga pada tradisi atau kesenian yang lainnya, iaitu menampilkan sesuatu yang indah atau mempunyai ciri tersendiri berlatar-belakangkan pengaruh etnik, daerah atau dari sausana dan permintaan semasa (selama mana ia dalam garis-garis yang ditunjukkan oleh Nabi Muhamad s.a.w).

Tajuk

Abbasiyah (1) altruisme - ikram (3) Aqidah (1) art video (20) Bahasa dan penampilan (5) Bangsa Melayu (7) batas sempadan (9) Berita (15) Besi (1) Biography solihin (1) Budaya dan pengertiannya (16) catitan (2) cerdik/bodoh dan antaranya (6) cetusan minda (8) cinta dan syahwat (3) Doha - Qatar (2) Eid Mubarak (5) Fantasia falasi (3) Fibonacci (1) Filem (1) Fungsi seni (1) gangsa (1) hukum (6) huruf (2) hutang (1) ijtima (1) Iklan (2) imitasi dan memori (1) infiniti (5) jalan2 (2) kebangsaan/nationalisme (2) kebebasan bersuara (1) Kelahiran kesenian yang mengubah warna dunia. (1) Kembali sebentar tentang erti seni (Islam) (1) kerja otak (1) Kesenian dunia Islam (1) konsep kendiri (3) konspirasi (1) Lentok tangan (1) Malaysia (3) Maslahah atau mafsadah (1) Maya (ilusi) (4) Melaka (1) Melayu (2) Melayu dan Islam (9) minda (2) musik (2) nukilan rasa (1) Pantang dalam berkarya (1) Pause (6) Pengajian dan pengertian budaya (1) Perasaan dan pemikiran (5) Persepsi / Tanggapan (6) pointillism (2) populasi dunia (9) Produk sejarah (11) Program dan hayat (2) prosa (4) ramadan (2) realiti - kenyataan (7) Sajak (22) Sangkaan (2) sebab dan akibat (18) sejarah (10) Sejarah mengubah/terubah (5) Sejarah seni dalam kehidupan insan (1) Sejarah video (1) Seni Bahasa (2) Seni dalam imiginasi (1) seni kata (1) Seni logam (3) Seni textil (budaya berpakaian) (2) Seni-seni mempertahankan diri (1) sound (1) Srivijaya (3) Sunda (6) Tahap kesederhanaan (1) Tahap-tahap kehidupan (14) tenung bintang (1) Terkesan dengan suasana (2) Tradisional dalam makna (1) Ukuran dan kayu pengukurnya (2) updated (1) Usia manusia (3) vision (1) wang (7) Wujudkah kosong? (2) zarzh slide (12)

Catitan lalu

Insuran & Road Tax Online

tetangga