Sunday, January 10, 2016

Air 2

Segala kehidupan bermula dari air, insan mahupun segala haiwanat bermula dari setitik air yang tumpah kerahim sang ibu dan didalam rahim sang ibu secara langsung atau didalam kelopak telur memerlukan air didalamnya buat sekian tempuh sebelum sang bayi dilahirkan atau tetas telurnya. Benih-benih tumbuhan juga memerlukan air untuk tumbuh dan tanpa air, tiada satu pun tumbuhan mampu hidup. Namun begitu, Allah mampu menjadikan segalanya wujud tanpa asbab air. Allah jadikan Nabi Adam a.s tanpa perlu proses setitik air tumpah kedalam rahim ibu mahupun proses mengandungnya seorang ibu dan manakala Hawa yang dijadikan dari rusuk Nabi Adam a.s juga tidak melalui segala proses kelahiran seperti insan biasa. Allah jadikan Nabi Isa a.s juga tanpa perlu seorang ayah. Inilah kekuasaan Allah Taala yang menjadikan segala asbab buat kewujudan sesuatu namun Allah juga tidak memerlukan asbab untuk mewujudkan sesuatu, asbab atau sebab hanya dijadikan buat ujian insan.

Djerba... Dezember.. 2015... zarch

Air 1

Air, bermulanya segala kehidupan, dimana adanya air maka kehidupan dapat bermula ( namun ini bukan membawa maksud teori Darwin yang menyatakan bahawa segala kehidupan bermula dari laut, berubah-ubah bentuk setelah sekian lama proses evolusi iaitu dari ikan berenang kemudian tumbuh kaki macam katak naik kedarat kemudian jadi monyet, jadi manusia jadi alien dan entah apa tah...) tapi maksud kehidupan bermula dari air adalah lantaran Allah jadikan air sebagai sumber asbab pada wujudnya segala kehidupan sebagaimana Allah jadikan matahari sebagai sumber asbab adanya cahaya disiang hari dan Allah tidak memerlukan sebarang asbab, sedang asbab dijadikan untuk ujian buat insan memahami kekuasaan Allah.... Faham ta...

Djerba... Dezember 2015.. zarch

Sunday, May 10, 2015

Pertembungan pendapat tentang usia manusia dimuka bumi - 3Masalah besar dalam menjejaki usia manusia adalah menjejaki usia tamadun terawal kerana dengan adanya sesebuah penempatan tamadun kuno, maka dapat dijumpai hasil kesan kerja-tangan manusia seperti artifak dan lain-lain yang membuktinya kewujudan manusia. Masalah dalam menjejaki usia terawal tamadun manusia adalah payah kerana lazimnya segala hasil kerja-tangan manusia mudah lupus dan pupus ditelan cuaca, keadaan muka-bumi, bahan-bahan yang digunakan tidak bertahan lama dan seterusnya. Lantaran itu, dunia hari ini hanya mengetahui usia tamadun manusia adalah seawal tamadun Mesopotamia atau Mesir iaitu dalam anggaran 6000 tahun yang silam.

Tetapi jauh dari tarikh tamadun Mesopotamia, telah wujud tamadun-tamadun lain seperti Gobekli Tepel (dalam negara Turki  modern hari ini) yang berusia sekitar 12,000 tahun silam atau mahupun penemuan bandar kuno dalam anggaran 32,000 tahun dahulu dipelantar yang suatu masa dahulu merupakan sebahagian daripada benua India tetapi tenggelam semasa zaman ais berakhir.


Gobekli Tepe adalah suatu kawasan purba yang dibangunkan oleh manusia, termasuk batuan raksasa yang diukir, dalam sekitar 12,000 tahun yang lalu sedangkan peradaban hari ini menyatakan zaman Gobekli Tepe ini dikatakan manusia belum mengenal alat logam atau bahkan belum diketahui akan adanya tamadun manusia. 

Gobekli Tepe terletak sekitar 18 km sebelah timur laut dari kota Sanliurfa dalam modern Turki hari ini, dekat perbatasan dengan Syria, dibangunkan seperti Stonehenge diEngland, tetapi jauh lebih awal tarikhnya dan pembinaannya jauh lebih rapi dengan blok batu dipotong secara kasar dengan pilar batu kapur halus terpahat ukiran haiwan seperti kijang, ular, rubah, kala-jengking dan lain-lain.

Kompleks Gobekli Tepe ini yang tujuh ribu tahun lebih awal daripada Piramida Giza diMesir, merupakan contoh yang arkektur monumental tertua dan dikatakan pada sekitar 8000 SM, ianya ditinggalkan secara sengaja, iaitu secara sukarela atau kerana sesuatu sebab yang tidak diketahui, dengan cara dikuburkan atau ditutup dengan tanah seluruh kawasannya oleh manusia. Sehingga kini, walaupun hanya kurang dari sepersepuluh darinya telah digali, namun ianya telah cukup untuk memberi kekaguman tentang gambaran tentang akan tamadun manusia silam.

Saturday, April 18, 2015

Pertembungan pendapat tentang usia manusia dimuka bumi - 2

Terdapat pertembungan pendapat yang amat ketara antara ahli Kitab dengan hasil kajian sains hari ini tentang usia manusia mahupun keseluruhan dunia amnya. Para Ahli Kitab iaitu orang Yahudi dan Nasrani mempercayai bahawa dunia ini hanya dalam lingkungan 6000 tahun usianya. Dalam kitab tentang Kejadian, pasal 5 dan 11 memberitahukan umur Adam dan umur keturunannya melahirkan generasi-generasi berikutnya secara berurutan mulai dari Adam sampai Abraham (Nabi Ibrahim a.s). Dengan menentukan dimana secara kronologis Abraham berada dalam sejarah, serta menambahkan umur-umur yang disebut dalam Kejadian 5 dan 11, maka Ahli kitab mereka menyatakan umur manusia dan bumi adalah hanya dalam 6000 tahun lebih.

Para ahli kitab ini bukan sahaja menyatakan usia manusia hanya sekitar 6000 tahun sahaja malah keseluruhan usia bumi ini dan dengan ini, mereka bertembung pendapat dengan kalangan mereka yang mempercayai teori evolusi iaitu kalangan mereka yang tidak beragama (athies). Sedang terdapat kalangan orang-orang Islam yang mempercayai umur manusia dimuka bumi hanya dalam 6000 tahun dalam mana mereka mempercayai juga bahawa bumi ini telah lama wujud sebelum keturunan Nabi Adam didatangkan kemuka bumi. Dimana, pendapat ini tidak bercanggah dengan pendapat kajian sains bahawa bumi ini telah beratus juta wujudnya, hanya yang bercanggah adalah berkenaan usia kewujudan manusia dimuka bumi ini.

Mereka yang mempercayai usia kewujudan manusia dimuka bumi ini hanya sekitar 6000 tahun berpegang pada suatu hadith nabi:

Dari Ibnu Abbas, Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam bersabda.” Umur Adam adalah 1000 tahun”. Kemudian ia berkata: Antara Adam dan Nuh adalah 1000 tahun, dan antara Nuh dengan Ibrahim adalah 1000 tahun, dan antara Ibrahim dengan Musa adalah 700 tahun, dan antara Musa dengan Isa adalah 1500 tahun, sedangkan antara Isa dengan Nabi kita adalah 600 tahun. [HR. Hakim]

Jadi bila dihitung pada umur Nabi Adam a.s sehingga kini maka didapati adalah sekitar 6000 tahun sahaja. 

Namun ini adalah kiraan dari sudut literal sahaja sedang banyak hadits mahupun ayat-ayat Al Quran yang menyatakan tentang adanya perbezaan buat sesuatu tempoh kiraan tarikh seperti contohnya riwayat tentang Dajjal yang hadir selama 40 hari namun keseluruhan tempoh hari-hari selama 40 hari tersebut bukanlah seperti tempoh hari-hari yang semua sedia maklum.

Sahaba bertanya; “Berapa lamakah Dajjal akan tinggal di bumi?”, jawab Rasullullah: “Selama empat puluh hari, satu hari sama seperti setahun, satu hari seperti sebulan, satu hari seperti seminggu dan selebihnya seperti hari-hari kamu sekarang”. Tanya kami; “Ya Rasullullah, ketika sehari seperti setahun, cukupkah kalau kami solat seperti solat sekarang ?”, jawab Rasullullah; “Tidak” tetapi hitunglah bagaimana pantasnya. (HR Muslim)

Dalam kitab “Sahih Muslim”, tercatit bahawa Dajjal itu sudah wujud sejak beberapa lama dahulu hatta masa zaman Rasulullah s.a.w. Dajjal dirantai disebuah pulau dan ditunggu oleh seekor binatang yg bernama “Al-Jassasah”. Hadits ini menjelaskan bahawa Dajjal telah lama lahir dan hanya menunggu masa buat dirinya keluar dan berkuasa.

Riwayat lain tentang adanya perbezaan tempoh sesuatu masa tersebut dari masa yang sedia dimaklumi adalah seperti dari suatu riwayat Abu Hurairah bahawa Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam bersabda: Jarak waktu antara dua tiupan itu adalah empat puluh. Mereka bertanya: Wahai Abu Hurairah, apakah 40 hari? Abu Hurairah menjawab: Aku tidak dapat menyebutkan. Mereka bertanya lagi: 40 tahun? Ia (kembali) menjawab: Aku tidak dapat menyebutkan. Kemudian Allah menurunkan hujan, sehingga mayat-mayat tubuh (bangkit) seperti tumbuhnya tanaman sayuran. Tidak ada satu bahagian tubuh manusia kecuali semua telah hancur selain satu tulang, iaitu tulang ekornya dan dari tulang itulah jasad manusia akan disusun kembali pada hari kiamat. (HR. Bukhari, Muslim, Nasai Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad dan Malik)
Dalam suatu riwayat hadits shahih dari Saad bin Abi Waqash, menyampaikan bahawa Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam telah bersabda: Hari dimana manusia akan berdiri menghadap Tuhan semesta alam adalah selama setengah hari (Beliau menerangkan Al-Qur’an surah ke-83 Al Muthaffifin). Manakala dalam suatu riwayat hadits lain dinyatakan bahawa setengah hari akhirat adalah bersamaan 500 tahun; “Kaum fakir miskin akan memasuki surga sebelum orang-orang kaya selama setengah hari iaitu selama 500 tahun." (Bukhari dan Muslim)

Banyak lagi riwayat-riwayat akan pernyataan tentang sesuatu tempoh sebenarnya hanyalah milik Allah yang menguasai ruang masa dan tempat. Allah tidak memerlukan ruang masa dan tempat dan Allah berkuasa mengadakan atau tidak mengadakan sesuatu ruang masa dan tempat.

Dari sini juga jelas, Islam adalah agama yang benar dan sesuatu yang jelas benar akan sentiasa selari dengan pegangan Islam. Dari itu, untuk merumuskan sesuatu tersebut (bukan dari sudut aqidah, feqah dll subjek yang telah jelas) memerlukan kajian serta pemahaman dari berbagai aspek. Sebagaimana merumuskan bahawa bumi bukan pusat semesta alam (ada setengah pendapat menyatakan bahawa bumi adalah pusat semesta alam dan matahari memutar mengelilingi bumi), dimana bumi adalah hanya suatu planet yang berligar dipusat matahari dalam galaksinya diatas bukti serta keterangan yang nyata.

Menyatakan bahawa kehadiran manusia dimuka-bumi hanya 6000 tahun lebih sahaja atau seperti ahli kitab yang bukan sahaja menyatakan kehadiran manusia dimuka bumi hanya 6000 tahun, malah kewujudan alam semesta ini hanya 6000 tahun adalah dilihat suatu pendapat yang tidak tepat dan amat bertentangan dengan kebenaran yang dikaji dimana terlalu banyak bukti bahawa alam semesta ini telah wujud beratus juta tahun dahulu serta kehadiran manusia adalah jauh lebih lama daripada tempoh 6000 tahun. 

- Wallahuallam.

Pertembungan pendapat tentang usia manusia dimuka-bumi - 1

Telapak kaki manusia, berukuran panjang sekitar 4 kaki (121,92 cm), yang berada diMpaluzi (Afrika Selatan) yang berusia lebih-kurang 200 juta tahun dahulu sehingga kini masih menjadi tanda-tanya. Apakah ianya merupakan tapak kaki generasi-generasi zaman Nabi Adam atau mahluk lain yang menghuni dimuka bumi sebelum kedatangan manusia?

Berdasarkan ilmu geologi, 200 juta tahun yang lalu adalah era yang disebut Mesozoikum (65 juta – 251 juta tahun lalu). Era Mesozoikum ditandai dengan aktivitas tektonik serta perubahan iklim dimana benua-benua secara perlahan mengalami pergeseran dari saling menyatu satu sama lain sehingga terbentuk rupa bumi hari ini.

Dalam zaman pergeseran ini juga, hadirnya kehidupan-kehidupan serta berbagai perkembangan perubahan penting lainnya. Iklim hangat serta berbagai perubahan cuaca yang terjadi sepanjang periode ini juga memegang peranan penting bagi kehadiran kehidupan-kehidupan dimuka-bumi. Pada akhir era Mesozoikum ini juga, dikatakan bumi mulai dihuni makhluk-makhluk mamalia.

Buat para atheis, mereka setentunya menyatakan akan tentang proses evolusi buat kehadiran manusia dimuka-bumi sedangkan segala hujah mereka adalah dangkal serta jahil. Kenyataannya adalah jelas, spesis manusia adalah amat berbeza dengan segala yang ada dimuka bumi dan tiada satu pun fakta tentang adanya kaitan teori evolusi dengan kewujudan manusia.

Persoalannya adalah, berapa sebenarnya usia manusia dimuka-bumi? Apakah hanya 6000 tahun atau lebih lama dari itu?


Tajuk

Abbasiyah (1) altruisme - ikram (3) Aqidah (1) art video (20) Bahasa dan penampilan (5) batas sempadan (9) Berita (15) Besi (1) Biography solihin (1) Budaya dan pengertiannya (16) catitan (2) cerdik/bodoh dan antaranya (6) cetusan minda (8) cinta dan syahwat (3) Doha - Qatar (2) Eid Mubarak (5) Fantasia falasi (3) Fibonacci (1) Filem (1) Fungsi seni (1) gangsa (1) hukum (6) huruf (2) hutang (1) ijtima (1) Iklan (2) imitasi dan memori (1) infiniti (5) jalan2 (2) kebangsaan/nationalisme (2) kebebasan bersuara (1) Kelahiran kesenian yang mengubah warna dunia. (1) Kembali sebentar tentang erti seni (Islam) (1) kerja otak (1) Kesenian dunia Islam (1) konsep kendiri (3) konspirasi (1) Lentok tangan (1) Malaysia (2) Maslahah atau mafsadah (1) Maya (ilusi) (4) Melayu (1) Melayu dan Islam (9) minda (2) nukilan rasa (1) Pantang dalam berkarya (1) Pause (6) Pengajian dan pengertian budaya (1) Perasaan dan pemikiran (5) Persepsi / Tanggapan (6) pointillism (2) populasi dunia (9) Produk sejarah (11) Program dan hayat (2) prosa (4) ramadan (2) realiti - kenyataan (7) Sajak (21) Sangkaan (2) sebab dan akibat (18) sejarah (1) Sejarah mengubah/terubah (5) Sejarah seni dalam kehidupan insan (1) Sejarah video (1) Seni Bahasa (2) Seni dalam imiginasi (1) seni kata (1) Seni logam (3) Seni textil (budaya berpakaian) (2) Seni-seni mempertahankan diri (1) sound (1) Tahap kesederhanaan (1) Tahap-tahap kehidupan (14) tenung bintang (1) Terkesan dengan suasana (2) Tradisional dalam makna (1) Ukuran dan kayu pengukurnya (2) updated (1) Usia manusia (3) vision (1) wang (7) Wujudkah kosong? (2) zarzh slide (12)

Catitan lalu

Insuran & Road Tax Online

tetangga