Sunday, May 10, 2015

Pertembungan pendapat tentang usia manusia dimuka bumi - 3Masalah besar dalam menjejaki usia manusia adalah menjejaki usia tamadun terawal kerana dengan adanya sesebuah penempatan tamadun kuno, maka dapat dijumpai hasil kesan kerja-tangan manusia seperti artifak dan lain-lain yang membuktinya kewujudan manusia. Masalah dalam menjejaki usia terawal tamadun manusia adalah payah kerana lazimnya segala hasil kerja-tangan manusia mudah lupus dan pupus ditelan cuaca, keadaan muka-bumi, bahan-bahan yang digunakan tidak bertahan lama dan seterusnya. Lantaran itu, dunia hari ini hanya mengetahui usia tamadun manusia adalah seawal tamadun Mesopotamia atau Mesir iaitu dalam anggaran 6000 tahun yang silam.

Tetapi jauh dari tarikh tamadun Mesopotamia, telah wujud tamadun-tamadun lain seperti Gobekli Tepel (dalam negara Turki  modern hari ini) yang berusia sekitar 12,000 tahun silam atau mahupun penemuan bandar kuno dalam anggaran 32,000 tahun dahulu dipelantar yang suatu masa dahulu merupakan sebahagian daripada benua India tetapi tenggelam semasa zaman ais berakhir.


Gobekli Tepe adalah suatu kawasan purba yang dibangunkan oleh manusia, termasuk batuan raksasa yang diukir, dalam sekitar 12,000 tahun yang lalu sedangkan peradaban hari ini menyatakan zaman Gobekli Tepe ini dikatakan manusia belum mengenal alat logam atau bahkan belum diketahui akan adanya tamadun manusia. 

Gobekli Tepe terletak sekitar 18 km sebelah timur laut dari kota Sanliurfa dalam modern Turki hari ini, dekat perbatasan dengan Syria, dibangunkan seperti Stonehenge diEngland, tetapi jauh lebih awal tarikhnya dan pembinaannya jauh lebih rapi dengan blok batu dipotong secara kasar dengan pilar batu kapur halus terpahat ukiran haiwan seperti kijang, ular, rubah, kala-jengking dan lain-lain.

Kompleks Gobekli Tepe ini yang tujuh ribu tahun lebih awal daripada Piramida Giza diMesir, merupakan contoh yang arkektur monumental tertua dan dikatakan pada sekitar 8000 SM, ianya ditinggalkan secara sengaja, iaitu secara sukarela atau kerana sesuatu sebab yang tidak diketahui, dengan cara dikuburkan atau ditutup dengan tanah seluruh kawasannya oleh manusia. Sehingga kini, walaupun hanya kurang dari sepersepuluh darinya telah digali, namun ianya telah cukup untuk memberi kekaguman tentang gambaran tentang akan tamadun manusia silam.

Saturday, April 18, 2015

Pertembungan pendapat tentang usia manusia dimuka bumi - 2

Terdapat pertembungan pendapat yang amat ketara antara ahli Kitab dengan hasil kajian sains hari ini tentang usia manusia mahupun keseluruhan dunia amnya. Para Ahli Kitab iaitu orang Yahudi dan Nasrani mempercayai bahawa dunia ini hanya dalam lingkungan 6000 tahun usianya. Dalam kitab tentang Kejadian, pasal 5 dan 11 memberitahukan umur Adam dan umur keturunannya melahirkan generasi-generasi berikutnya secara berurutan mulai dari Adam sampai Abraham (Nabi Ibrahim a.s). Dengan menentukan dimana secara kronologis Abraham berada dalam sejarah, serta menambahkan umur-umur yang disebut dalam Kejadian 5 dan 11, maka Ahli kitab mereka menyatakan umur manusia dan bumi adalah hanya dalam 6000 tahun lebih.

Para ahli kitab ini bukan sahaja menyatakan usia manusia hanya sekitar 6000 tahun sahaja malah keseluruhan usia bumi ini dan dengan ini, mereka bertembung pendapat dengan kalangan mereka yang mempercayai teori evolusi iaitu kalangan mereka yang tidak beragama (athies). Sedang terdapat kalangan orang-orang Islam yang mempercayai umur manusia dimuka bumi hanya dalam 6000 tahun dalam mana mereka mempercayai juga bahawa bumi ini telah lama wujud sebelum keturunan Nabi Adam didatangkan kemuka bumi. Dimana, pendapat ini tidak bercanggah dengan pendapat kajian sains bahawa bumi ini telah beratus juta wujudnya, hanya yang bercanggah adalah berkenaan usia kewujudan manusia dimuka bumi ini.

Mereka yang mempercayai usia kewujudan manusia dimuka bumi ini hanya sekitar 6000 tahun berpegang pada suatu hadith nabi:

Dari Ibnu Abbas, Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam bersabda.” Umur Adam adalah 1000 tahun”. Kemudian ia berkata: Antara Adam dan Nuh adalah 1000 tahun, dan antara Nuh dengan Ibrahim adalah 1000 tahun, dan antara Ibrahim dengan Musa adalah 700 tahun, dan antara Musa dengan Isa adalah 1500 tahun, sedangkan antara Isa dengan Nabi kita adalah 600 tahun. [HR. Hakim]

Jadi bila dihitung pada umur Nabi Adam a.s sehingga kini maka didapati adalah sekitar 6000 tahun sahaja. 

Namun ini adalah kiraan dari sudut literal sahaja sedang banyak hadits mahupun ayat-ayat Al Quran yang menyatakan tentang adanya perbezaan buat sesuatu tempoh kiraan tarikh seperti contohnya riwayat tentang Dajjal yang hadir selama 40 hari namun keseluruhan tempoh hari-hari selama 40 hari tersebut bukanlah seperti tempoh hari-hari yang semua sedia maklum.

Sahaba bertanya; “Berapa lamakah Dajjal akan tinggal di bumi?”, jawab Rasullullah: “Selama empat puluh hari, satu hari sama seperti setahun, satu hari seperti sebulan, satu hari seperti seminggu dan selebihnya seperti hari-hari kamu sekarang”. Tanya kami; “Ya Rasullullah, ketika sehari seperti setahun, cukupkah kalau kami solat seperti solat sekarang ?”, jawab Rasullullah; “Tidak” tetapi hitunglah bagaimana pantasnya. (HR Muslim)

Dalam kitab “Sahih Muslim”, tercatit bahawa Dajjal itu sudah wujud sejak beberapa lama dahulu hatta masa zaman Rasulullah s.a.w. Dajjal dirantai disebuah pulau dan ditunggu oleh seekor binatang yg bernama “Al-Jassasah”. Hadits ini menjelaskan bahawa Dajjal telah lama lahir dan hanya menunggu masa buat dirinya keluar dan berkuasa.

Riwayat lain tentang adanya perbezaan tempoh sesuatu masa tersebut dari masa yang sedia dimaklumi adalah seperti dari suatu riwayat Abu Hurairah bahawa Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam bersabda: Jarak waktu antara dua tiupan itu adalah empat puluh. Mereka bertanya: Wahai Abu Hurairah, apakah 40 hari? Abu Hurairah menjawab: Aku tidak dapat menyebutkan. Mereka bertanya lagi: 40 tahun? Ia (kembali) menjawab: Aku tidak dapat menyebutkan. Kemudian Allah menurunkan hujan, sehingga mayat-mayat tubuh (bangkit) seperti tumbuhnya tanaman sayuran. Tidak ada satu bahagian tubuh manusia kecuali semua telah hancur selain satu tulang, iaitu tulang ekornya dan dari tulang itulah jasad manusia akan disusun kembali pada hari kiamat. (HR. Bukhari, Muslim, Nasai Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad dan Malik)
Dalam suatu riwayat hadits shahih dari Saad bin Abi Waqash, menyampaikan bahawa Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam telah bersabda: Hari dimana manusia akan berdiri menghadap Tuhan semesta alam adalah selama setengah hari (Beliau menerangkan Al-Qur’an surah ke-83 Al Muthaffifin). Manakala dalam suatu riwayat hadits lain dinyatakan bahawa setengah hari akhirat adalah bersamaan 500 tahun; “Kaum fakir miskin akan memasuki surga sebelum orang-orang kaya selama setengah hari iaitu selama 500 tahun." (Bukhari dan Muslim)

Banyak lagi riwayat-riwayat akan pernyataan tentang sesuatu tempoh sebenarnya hanyalah milik Allah yang menguasai ruang masa dan tempat. Allah tidak memerlukan ruang masa dan tempat dan Allah berkuasa mengadakan atau tidak mengadakan sesuatu ruang masa dan tempat.

Dari sini juga jelas, Islam adalah agama yang benar dan sesuatu yang jelas benar akan sentiasa selari dengan pegangan Islam. Dari itu, untuk merumuskan sesuatu tersebut (bukan dari sudut aqidah, feqah dll subjek yang telah jelas) memerlukan kajian serta pemahaman dari berbagai aspek. Sebagaimana merumuskan bahawa bumi bukan pusat semesta alam (ada setengah pendapat menyatakan bahawa bumi adalah pusat semesta alam dan matahari memutar mengelilingi bumi), dimana bumi adalah hanya suatu planet yang berligar dipusat matahari dalam galaksinya diatas bukti serta keterangan yang nyata.

Menyatakan bahawa kehadiran manusia dimuka-bumi hanya 6000 tahun lebih sahaja atau seperti ahli kitab yang bukan sahaja menyatakan kehadiran manusia dimuka bumi hanya 6000 tahun, malah kewujudan alam semesta ini hanya 6000 tahun adalah dilihat suatu pendapat yang tidak tepat dan amat bertentangan dengan kebenaran yang dikaji dimana terlalu banyak bukti bahawa alam semesta ini telah wujud beratus juta tahun dahulu serta kehadiran manusia adalah jauh lebih lama daripada tempoh 6000 tahun. 

- Wallahuallam.

Pertembungan pendapat tentang usia manusia dimuka-bumi - 1

Telapak kaki manusia, berukuran panjang sekitar 4 kaki (121,92 cm), yang berada diMpaluzi (Afrika Selatan) yang berusia lebih-kurang 200 juta tahun dahulu sehingga kini masih menjadi tanda-tanya. Apakah ianya merupakan tapak kaki generasi-generasi zaman Nabi Adam atau mahluk lain yang menghuni dimuka bumi sebelum kedatangan manusia?

Berdasarkan ilmu geologi, 200 juta tahun yang lalu adalah era yang disebut Mesozoikum (65 juta – 251 juta tahun lalu). Era Mesozoikum ditandai dengan aktivitas tektonik serta perubahan iklim dimana benua-benua secara perlahan mengalami pergeseran dari saling menyatu satu sama lain sehingga terbentuk rupa bumi hari ini.

Dalam zaman pergeseran ini juga, hadirnya kehidupan-kehidupan serta berbagai perkembangan perubahan penting lainnya. Iklim hangat serta berbagai perubahan cuaca yang terjadi sepanjang periode ini juga memegang peranan penting bagi kehadiran kehidupan-kehidupan dimuka-bumi. Pada akhir era Mesozoikum ini juga, dikatakan bumi mulai dihuni makhluk-makhluk mamalia.

Buat para atheis, mereka setentunya menyatakan akan tentang proses evolusi buat kehadiran manusia dimuka-bumi sedangkan segala hujah mereka adalah dangkal serta jahil. Kenyataannya adalah jelas, spesis manusia adalah amat berbeza dengan segala yang ada dimuka bumi dan tiada satu pun fakta tentang adanya kaitan teori evolusi dengan kewujudan manusia.

Persoalannya adalah, berapa sebenarnya usia manusia dimuka-bumi? Apakah hanya 6000 tahun atau lebih lama dari itu?


Tuesday, March 17, 2015

Antara dua persimpangan

Berdiri antara dua menara, menara dunia dan akhirat, masing-masing bersaing dalam pergelutan ghaib, menarik-narik bak putaran siang-malam, bersama gerakan aktiviti pusingan asing antaranya, satu kealur kesempurnaan hanya lahiriah yang menyesak jiwa, sedang satu kealur kesempurnaan batiniah yang jiwa dilegakan, dengan hakikat jutaan kebillionan insan yang jiwanya dalam pertembungan siur ini, menanti setiap detum waktu pada suatu panggilan, untuk dirinya melangkah tuju, dimana beruntunglah besarlah mereka, yang memahami perbezaan maksud hidup dengan keperluan hidup, dan lalu mengatur pusingan putaran masa wujudnya, pada arah kiblat sebenar buat kehadiranya didunia fana ini... Zarch 2015 feb..

Thursday, February 26, 2015

Antara wang fiat dan wang emas - 7


Kekayaan gabungan seluruh penduduk dunia adalah adalah dikatakan dalam 241 trilion Dolar AS. Sekiranya digambarkan sebagai wang note 100 Dolar AS disusun untuk jumlah 241 trilion dolar AS ini, maka panjangnya adalah 262,000 km iaitu bersamaan 68% jarak perjalanan kebulan. Manakala jika mengambil segala emas yang pernah dilombong didunia ini untuk dijadikan sandaran, ianya tidak mencukupi kerana sekiranya segala emas dicairkan dan dijadikan sebuah kiub, ia akan mempunyai sisi 20.7 meter (bernilai 8.6 trilion Dolar AS) iaitu hanya satu daripada 28 bahagian jumlahnya daripada 241 trillion Dolar AS. Dimana memerlukan dalam 28 buah kuib emas untuk menampung segala kekayaan gabungan seluruh penduduk dunia dan sekiranya emas daripada 28 buah kuib ini dibahagi sama rata buat setiap penduduk bumi ini, setiap seorang akan mendapat emas sebesar bola golf iaitu dalam nilai 51,600 Dolar AS. Tetapi hakikatnya, kekayaan didalam dunia ini tidak pernah sama rata, iaitu 46% daripada seluruh kekayaan milik hanya 1% daripada populasi insan manakala 56% untuk selebihnya iaitu 99% daripada populasi insan.

Bagaimana pun, 241 trillion Dolar AS tersebut bukanlah wang fizikal kerana dalam definisi wang terdapat apa yang dipanggil M0, M1, M2 dan M3. M0 adalah jumlah wang fizikal atau tunai yang hanya membentuk kurang 4% bekalan wang secara keseluruhannya, manakala M1 adalah ukuran bekalan wang yang merangkumi semua wang fizikal, seperti syiling dan nota, permintaan deposit, akaun giro dan akaun Negotiable Order of Withdrawal (NOW). Dalam perkataan lain, M1 mengukur komponen paling cair bekalan wang. Ia mengandungi wang dan aset yang cepat boleh ditukar kepada wang tunai. M1 semata-mata memberi tumpuan kepada peranan wang sebagai medium pertukaran. Kemunculan ATM dan kad debit bermakna bahawa bank menyemak akaun kini boleh dianggap sebagai M1 kerana ia mudah untuk menarik keluar spendable, mata wang cecair. M1 adalah digunakan untuk menentukan jumlah wang dalam edaran. M1 tidak termasuk "wang terdekat".

M2 adalah ukuran bekalan wang yang merangkumi semua unsur-unsur M0, M2 dan juga "wang terdekat". "Wang terdekat" merujuk kepada deposit simpanan dan instrumen pasaran wang lain seperti deposit tetap yang kurang cecair. Mereka boleh ditukarkan kepada wang tunai dengan mudah tetapi tidak begitu sesuai sebagai medium pertukaran kerana sifat kurang cair mereka. M2 adalah yang lebih luas klasifikasi wang dari M1. Seorang pengguna atau perniagaan tidak membayar, atau menerima deposit simpanan dalam pertukaran barangan dan perkhidmatan, tetapi boleh menukar komponen M2 untuk tunai dalam masa yang singkat. M2 adalah penting kerana ekonomi moden menggunakan pemindahan wang tunai antara jenis akaun. Sebagai contoh, sebuah syarikat boleh memindahkan $ 10,000 daripada akaun pasaran wang ke akaun giro. M1 dan M2 yang saling berkaitan kerana pemindahan tunai boleh berlaku antara akaun (M2), dan pemindahan ini boleh ditunaikan oleh penerima dalam bentuk cecair (M1). 

Dan M3 (wang Broad) adalah ukuran bekalan wang yang merangkumi semua unsur-unsur M0, M1, M2 dan juga masa deposit yang besar, dana pasaran wang institusi, dan lain-lain aset cair yang lebih besar. Sehingga Mac 2006, Fed berhenti menjejaki saham wang M3 sebagai penunjuk ekonomi kerana ia merasakan ia tidak menambah apa-apa maklumat mengenai aktiviti ekonomi yang sudah sedia ada daripada M2 [sumber: Federal Reserve, Bank Rizab Persekutuan New York].

M0 iaitu wang fizikal, bil kertas dan duit syiling logam yang membentuk mata wang dimana angka ini hanya sekitar 5 trilion Dolar AS. M1 merangkumi semua wang fizikal, ditambah dengan cepat diakses wang seperti didalam akaun adalah sekitar 25 trilion Dolar AS. M2 adalah jumlah dari M0 dan M1, tetapi juga menarik dalam hal-hal seperti akaun simpanan dalam sekitar 60 trilion Dolar AS dan angka terakhir M3 adalah sekitar 75 trilion Dolar AS. Sedang buat seluruh kekayaan termasuk apa sahaja harta-benda, tanah, bunglo, jet-jet mewah dan lain-lain adalah dikatakan dalam 241 trilion Dolar AS ($241,000,000,000,000 - https://publications.credit-suisse.com/tasks/render/file/…).

Tajuk

Abbasiyah (1) altruisme - ikram (3) Aqidah (1) art video (20) Bahasa dan penampilan (5) batas sempadan (9) Berita (15) Besi (1) Biography solihin (1) Budaya dan pengertiannya (16) cerdik/bodoh dan antaranya (6) cetusan minda (8) cinta dan syahwat (3) Doha - Qatar (2) Eid Mubarak (5) Fantasia falasi (3) Fibonacci (1) Filem (1) Fungsi seni (1) gangsa (1) hukum (6) huruf (2) hutang (1) ijtima (1) Iklan (2) imitasi dan memori (1) infiniti (5) jalan2 (2) kebangsaan/nationalisme (2) kebebasan bersuara (1) Kelahiran kesenian yang mengubah warna dunia. (1) Kembali sebentar tentang erti seni (Islam) (1) kerja otak (1) Kesenian dunia Islam (1) konsep kendiri (3) konspirasi (1) Lentok tangan (1) Malaysia (2) Maslahah atau mafsadah (1) Maya (ilusi) (4) Melayu (1) Melayu dan Islam (9) minda (2) nukilan rasa (1) Pantang dalam berkarya (1) Pause (6) Pengajian dan pengertian budaya (1) Perasaan dan pemikiran (5) Persepsi / Tanggapan (6) pointillism (2) populasi dunia (9) Produk sejarah (11) Program dan hayat (2) prosa (4) ramadan (2) realiti - kenyataan (7) Sajak (21) Sangkaan (2) sebab dan akibat (18) sejarah (1) Sejarah mengubah/terubah (5) Sejarah seni dalam kehidupan insan (1) Sejarah video (1) Seni Bahasa (2) Seni dalam imiginasi (1) seni kata (1) Seni logam (3) Seni-seni mempertahankan diri (1) Seni textil (budaya berpakaian) (2) sound (1) Tahap kesederhanaan (1) Tahap-tahap kehidupan (14) tenung bintang (1) Terkesan dengan suasana (2) Tradisional dalam makna (1) Ukuran dan kayu pengukurnya (2) updated (1) Usia manusia (3) vision (1) wang (7) Wujudkah kosong? (2) zarzh slide (12)

Catitan lalu

Insuran & Road Tax Online

tetangga