Saturday, April 18, 2015

Pertembungan pendapat tentang usia manusia dimuka bumi - 2

Terdapat pertembungan pendapat yang amat ketara antara ahli Kitab dengan hasil kajian sains hari ini tentang usia manusia mahupun keseluruhan dunia amnya. Para Ahli Kitab iaitu orang Yahudi dan Nasrani mempercayai bahawa dunia ini hanya dalam lingkungan 6000 tahun usianya. Dalam kitab tentang Kejadian, pasal 5 dan 11 memberitahukan umur Adam dan umur keturunannya melahirkan generasi-generasi berikutnya secara berurutan mulai dari Adam sampai Abraham (Nabi Ibrahim a.s). Dengan menentukan dimana secara kronologis Abraham berada dalam sejarah, serta menambahkan umur-umur yang disebut dalam Kejadian 5 dan 11, maka Ahli kitab mereka menyatakan umur manusia dan bumi adalah hanya dalam 6000 tahun lebih.

Para ahli kitab ini bukan sahaja menyatakan usia manusia hanya sekitar 6000 tahun sahaja malah keseluruhan usia bumi ini dan dengan ini, mereka bertembung pendapat dengan kalangan mereka yang mempercayai teori evolusi iaitu kalangan mereka yang tidak beragama (athies). Sedang terdapat kalangan orang-orang Islam yang mempercayai umur manusia dimuka bumi hanya dalam 6000 tahun dalam mana mereka mempercayai juga bahawa bumi ini telah lama wujud sebelum keturunan Nabi Adam didatangkan kemuka bumi. Dimana, pendapat ini tidak bercanggah dengan pendapat kajian sains bahawa bumi ini telah beratus juta wujudnya, hanya yang bercanggah adalah berkenaan usia kewujudan manusia dimuka bumi ini.

Mereka yang mempercayai usia kewujudan manusia dimuka bumi ini hanya sekitar 6000 tahun berpegang pada suatu hadith nabi:

Dari Ibnu Abbas, Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam bersabda.” Umur Adam adalah 1000 tahun”. Kemudian ia berkata: Antara Adam dan Nuh adalah 1000 tahun, dan antara Nuh dengan Ibrahim adalah 1000 tahun, dan antara Ibrahim dengan Musa adalah 700 tahun, dan antara Musa dengan Isa adalah 1500 tahun, sedangkan antara Isa dengan Nabi kita adalah 600 tahun. [HR. Hakim]

Jadi bila dihitung pada umur Nabi Adam a.s sehingga kini maka didapati adalah sekitar 6000 tahun sahaja. 

Namun ini adalah kiraan dari sudut literal sahaja sedang banyak hadits mahupun ayat-ayat Al Quran yang menyatakan tentang adanya perbezaan buat sesuatu tempoh kiraan tarikh seperti contohnya riwayat tentang Dajjal yang hadir selama 40 hari namun keseluruhan tempoh hari-hari selama 40 hari tersebut bukanlah seperti tempoh hari-hari yang semua sedia maklum.

Sahaba bertanya; “Berapa lamakah Dajjal akan tinggal di bumi?”, jawab Rasullullah: “Selama empat puluh hari, satu hari sama seperti setahun, satu hari seperti sebulan, satu hari seperti seminggu dan selebihnya seperti hari-hari kamu sekarang”. Tanya kami; “Ya Rasullullah, ketika sehari seperti setahun, cukupkah kalau kami solat seperti solat sekarang ?”, jawab Rasullullah; “Tidak” tetapi hitunglah bagaimana pantasnya. (HR Muslim)

Dalam kitab “Sahih Muslim”, tercatit bahawa Dajjal itu sudah wujud sejak beberapa lama dahulu hatta masa zaman Rasulullah s.a.w. Dajjal dirantai disebuah pulau dan ditunggu oleh seekor binatang yg bernama “Al-Jassasah”. Hadits ini menjelaskan bahawa Dajjal telah lama lahir dan hanya menunggu masa buat dirinya keluar dan berkuasa.

Riwayat lain tentang adanya perbezaan tempoh sesuatu masa tersebut dari masa yang sedia dimaklumi adalah seperti dari suatu riwayat Abu Hurairah bahawa Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam bersabda: Jarak waktu antara dua tiupan itu adalah empat puluh. Mereka bertanya: Wahai Abu Hurairah, apakah 40 hari? Abu Hurairah menjawab: Aku tidak dapat menyebutkan. Mereka bertanya lagi: 40 tahun? Ia (kembali) menjawab: Aku tidak dapat menyebutkan. Kemudian Allah menurunkan hujan, sehingga mayat-mayat tubuh (bangkit) seperti tumbuhnya tanaman sayuran. Tidak ada satu bahagian tubuh manusia kecuali semua telah hancur selain satu tulang, iaitu tulang ekornya dan dari tulang itulah jasad manusia akan disusun kembali pada hari kiamat. (HR. Bukhari, Muslim, Nasai Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad dan Malik)
Dalam suatu riwayat hadits shahih dari Saad bin Abi Waqash, menyampaikan bahawa Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam telah bersabda: Hari dimana manusia akan berdiri menghadap Tuhan semesta alam adalah selama setengah hari (Beliau menerangkan Al-Qur’an surah ke-83 Al Muthaffifin). Manakala dalam suatu riwayat hadits lain dinyatakan bahawa setengah hari akhirat adalah bersamaan 500 tahun; “Kaum fakir miskin akan memasuki surga sebelum orang-orang kaya selama setengah hari iaitu selama 500 tahun." (Bukhari dan Muslim)

Banyak lagi riwayat-riwayat akan pernyataan tentang sesuatu tempoh sebenarnya hanyalah milik Allah yang menguasai ruang masa dan tempat. Allah tidak memerlukan ruang masa dan tempat dan Allah berkuasa mengadakan atau tidak mengadakan sesuatu ruang masa dan tempat.

Dari sini juga jelas, Islam adalah agama yang benar dan sesuatu yang jelas benar akan sentiasa selari dengan pegangan Islam. Dari itu, untuk merumuskan sesuatu tersebut (bukan dari sudut aqidah, feqah dll subjek yang telah jelas) memerlukan kajian serta pemahaman dari berbagai aspek. Sebagaimana merumuskan bahawa bumi bukan pusat semesta alam (ada setengah pendapat menyatakan bahawa bumi adalah pusat semesta alam dan matahari memutar mengelilingi bumi), dimana bumi adalah hanya suatu planet yang berligar dipusat matahari dalam galaksinya diatas bukti serta keterangan yang nyata.

Menyatakan bahawa kehadiran manusia dimuka-bumi hanya 6000 tahun lebih sahaja atau seperti ahli kitab yang bukan sahaja menyatakan kehadiran manusia dimuka bumi hanya 6000 tahun, malah kewujudan alam semesta ini hanya 6000 tahun adalah dilihat suatu pendapat yang tidak tepat dan amat bertentangan dengan kebenaran yang dikaji dimana terlalu banyak bukti bahawa alam semesta ini telah wujud beratus juta tahun dahulu serta kehadiran manusia adalah jauh lebih lama daripada tempoh 6000 tahun. 

- Wallahuallam.

Pertembungan pendapat tentang usia manusia dimuka-bumi - 1

Telapak kaki manusia, berukuran panjang sekitar 4 kaki (121,92 cm), yang berada diMpaluzi (Afrika Selatan) yang berusia lebih-kurang 200 juta tahun dahulu sehingga kini masih menjadi tanda-tanya. Apakah ianya merupakan tapak kaki generasi-generasi zaman Nabi Adam atau mahluk lain yang menghuni dimuka bumi sebelum kedatangan manusia?

Berdasarkan ilmu geologi, 200 juta tahun yang lalu adalah era yang disebut Mesozoikum (65 juta – 251 juta tahun lalu). Era Mesozoikum ditandai dengan aktivitas tektonik serta perubahan iklim dimana benua-benua secara perlahan mengalami pergeseran dari saling menyatu satu sama lain sehingga terbentuk rupa bumi hari ini.

Dalam zaman pergeseran ini juga, hadirnya kehidupan-kehidupan serta berbagai perkembangan perubahan penting lainnya. Iklim hangat serta berbagai perubahan cuaca yang terjadi sepanjang periode ini juga memegang peranan penting bagi kehadiran kehidupan-kehidupan dimuka-bumi. Pada akhir era Mesozoikum ini juga, dikatakan bumi mulai dihuni makhluk-makhluk mamalia.

Buat para atheis, mereka setentunya menyatakan akan tentang proses evolusi buat kehadiran manusia dimuka-bumi sedangkan segala hujah mereka adalah dangkal serta jahil. Kenyataannya adalah jelas, spesis manusia adalah amat berbeza dengan segala yang ada dimuka bumi dan tiada satu pun fakta tentang adanya kaitan teori evolusi dengan kewujudan manusia.

Persoalannya adalah, berapa sebenarnya usia manusia dimuka-bumi? Apakah hanya 6000 tahun atau lebih lama dari itu?


Tuesday, March 17, 2015

Antara dua persimpangan

Berdiri antara dua menara, menara dunia dan akhirat, masing-masing bersaing dalam pergelutan ghaib, menarik-narik bak putaran siang-malam, bersama gerakan aktiviti pusingan asing antaranya, satu kealur kesempurnaan hanya lahiriah yang menyesak jiwa, sedang satu kealur kesempurnaan batiniah yang jiwa dilegakan, dengan hakikat jutaan kebillionan insan yang jiwanya dalam pertembungan siur ini, menanti setiap detum waktu pada suatu panggilan, untuk dirinya melangkah tuju, dimana beruntunglah besarlah mereka, yang memahami perbezaan maksud hidup dengan keperluan hidup, dan lalu mengatur pusingan putaran masa wujudnya, pada arah kiblat sebenar buat kehadiranya didunia fana ini... Zarch 2015 feb..

Thursday, February 26, 2015

Antara wang fiat dan wang emas - 7


Kekayaan gabungan seluruh penduduk dunia adalah adalah dikatakan dalam 241 trilion Dolar AS. Sekiranya digambarkan sebagai wang note 100 Dolar AS disusun untuk jumlah 241 trilion dolar AS ini, maka panjangnya adalah 262,000 km iaitu bersamaan 68% jarak perjalanan kebulan. Manakala jika mengambil segala emas yang pernah dilombong didunia ini untuk dijadikan sandaran, ianya tidak mencukupi kerana sekiranya segala emas dicairkan dan dijadikan sebuah kiub, ia akan mempunyai sisi 20.7 meter (bernilai 8.6 trilion Dolar AS) iaitu hanya satu daripada 28 bahagian jumlahnya daripada 241 trillion Dolar AS. Dimana memerlukan dalam 28 buah kuib emas untuk menampung segala kekayaan gabungan seluruh penduduk dunia dan sekiranya emas daripada 28 buah kuib ini dibahagi sama rata buat setiap penduduk bumi ini, setiap seorang akan mendapat emas sebesar bola golf iaitu dalam nilai 51,600 Dolar AS. Tetapi hakikatnya, kekayaan didalam dunia ini tidak pernah sama rata, iaitu 46% daripada seluruh kekayaan milik hanya 1% daripada populasi insan manakala 56% untuk selebihnya iaitu 99% daripada populasi insan.

Bagaimana pun, 241 trillion Dolar AS tersebut bukanlah wang fizikal kerana dalam definisi wang terdapat apa yang dipanggil M0, M1, M2 dan M3. M0 adalah jumlah wang fizikal atau tunai yang hanya membentuk kurang 4% bekalan wang secara keseluruhannya, manakala M1 adalah ukuran bekalan wang yang merangkumi semua wang fizikal, seperti syiling dan nota, permintaan deposit, akaun giro dan akaun Negotiable Order of Withdrawal (NOW). Dalam perkataan lain, M1 mengukur komponen paling cair bekalan wang. Ia mengandungi wang dan aset yang cepat boleh ditukar kepada wang tunai. M1 semata-mata memberi tumpuan kepada peranan wang sebagai medium pertukaran. Kemunculan ATM dan kad debit bermakna bahawa bank menyemak akaun kini boleh dianggap sebagai M1 kerana ia mudah untuk menarik keluar spendable, mata wang cecair. M1 adalah digunakan untuk menentukan jumlah wang dalam edaran. M1 tidak termasuk "wang terdekat".

M2 adalah ukuran bekalan wang yang merangkumi semua unsur-unsur M0, M2 dan juga "wang terdekat". "Wang terdekat" merujuk kepada deposit simpanan dan instrumen pasaran wang lain seperti deposit tetap yang kurang cecair. Mereka boleh ditukarkan kepada wang tunai dengan mudah tetapi tidak begitu sesuai sebagai medium pertukaran kerana sifat kurang cair mereka. M2 adalah yang lebih luas klasifikasi wang dari M1. Seorang pengguna atau perniagaan tidak membayar, atau menerima deposit simpanan dalam pertukaran barangan dan perkhidmatan, tetapi boleh menukar komponen M2 untuk tunai dalam masa yang singkat. M2 adalah penting kerana ekonomi moden menggunakan pemindahan wang tunai antara jenis akaun. Sebagai contoh, sebuah syarikat boleh memindahkan $ 10,000 daripada akaun pasaran wang ke akaun giro. M1 dan M2 yang saling berkaitan kerana pemindahan tunai boleh berlaku antara akaun (M2), dan pemindahan ini boleh ditunaikan oleh penerima dalam bentuk cecair (M1). 

Dan M3 (wang Broad) adalah ukuran bekalan wang yang merangkumi semua unsur-unsur M0, M1, M2 dan juga masa deposit yang besar, dana pasaran wang institusi, dan lain-lain aset cair yang lebih besar. Sehingga Mac 2006, Fed berhenti menjejaki saham wang M3 sebagai penunjuk ekonomi kerana ia merasakan ia tidak menambah apa-apa maklumat mengenai aktiviti ekonomi yang sudah sedia ada daripada M2 [sumber: Federal Reserve, Bank Rizab Persekutuan New York].

M0 iaitu wang fizikal, bil kertas dan duit syiling logam yang membentuk mata wang dimana angka ini hanya sekitar 5 trilion Dolar AS. M1 merangkumi semua wang fizikal, ditambah dengan cepat diakses wang seperti didalam akaun adalah sekitar 25 trilion Dolar AS. M2 adalah jumlah dari M0 dan M1, tetapi juga menarik dalam hal-hal seperti akaun simpanan dalam sekitar 60 trilion Dolar AS dan angka terakhir M3 adalah sekitar 75 trilion Dolar AS. Sedang buat seluruh kekayaan termasuk apa sahaja harta-benda, tanah, bunglo, jet-jet mewah dan lain-lain adalah dikatakan dalam 241 trilion Dolar AS ($241,000,000,000,000 - https://publications.credit-suisse.com/tasks/render/file/…).

Wednesday, February 25, 2015

Antara wang fiat dan wang emas - 6


Rizab pertukaran asing (Foreign exchange reserves atau Forex reserves) ialah istilah yang digunakan bagi pertukaran matawang asing dan emas, hak pengeluaran istimewa (SDR) dan kedudukan rizab IMF. Sedang rizab antarabangsa rasmi atau rizab antarabangsa ialah simpanan matawang asing dan bon yang disimpan oleh bank pusat dan pihak berkuasa kewangan. Aset-aset bank pusat ini dipegang dalam pelbagai matawang kebanyakannya dalam dolar AS, Euro, Paun UK dan Yen Jepun, dan matawang ini digunakan untuk menjamin liabiliti iaitu pengeluaran matawang tempatan dan deposit rizab bank-bank lain dengan bank pusat, oleh kerajaan atau institusi kewangan. Pada mulanya hanya terdiri daripada emas dan perak namun di bawah sistem Bretton Woods, dolar AS menjadi matawang rizab dan matawang ini juga menjadi sebahagian daripada aset rizab antarabangsa rasmi sesebuah negara. Dari tahun 1944-1968, dolar AS boleh ditukarkan kepada emas melalui Sistem Rizab Persekutuan AS, tetapi selepas tahun 1968 hanya bank pusat boleh menukarkan dolar kepada emas daripada rizab emas rasmi. Selepas wang fiat mengambil alih nilai emas dan perak, tiada lagi institusi atau individu boleh menukarkan dolar AS atau matawang utama kepada emas daripada rizab emas rasmi.

Kerana ianya tidak hanya terdiri daripada emas dan perak, maka risiko sesebuah negara kerugian berbilion-bilion dolar AS adalah besar lantaran nilainya mudah turun-naik. Contohnya, pada pertengahan April 1993 sahaja, Malaysia mengalami kerugian sebanyak RM9,300 juta akibat urusniaga pertukaran asing. Menteri Kewangan ketika itu, tidak memahami sepenuhnya konsep Ringgit luar pesisir dengan berpendapat istilah “Ringgit luar pesisir” merujuk kepada kewujudan fizikal wang itu diluar negara, terutama di Singapura. Maka segala usaha dilakukan oleh kerajaan agar wang tunai tidak mengalir keluar daripada Malaysia, Sebenarnya, perbezaan diantara ringgit luar pesisir dengan Ringgit dalam negeri bukanlah bergantung kepada keadaan samada ringgit itu memang wujud dan berada di Malaysia atau pun tidak kerana selain daripada sejumlah kecil Ringgit yang dimiliki pemegang wang atau bank luar negara, wang itu sebenarnya masih berada dalam negara.

Apabila ringgit dijual atau berlakunya jual-beli dan sebagainya, apa yang berlaku ialah pemilikan Ringgit itu berpindah daripada akaun penjual kepada akaun pembeli berkenaan didalam bank tempatan mahupun bank asing, dimana tiada tunai yang bertukar tangan secara fizikal, tetapi hanya nilainya yang berubah didalam buku bank diantaranya. Sebegitu juga, apabila seorang peniaga matawang meminjam Ringgit, perkara yang sama berlaku dimana pihak yang memberi pinjaman, biasanya bank antarabangsa asing, hanya memindahkan pemilikan Ringgit itu kepada peminjam kedalam buku akaunnya dan buku akaun bank Malaysia yang memegang Ringgit itu. Selepas itu, peniaga berkenaan boleh membuat jualan singkat terhadap Ringgit dengan menyerahkannya hanya setelah nilainya diturunkan dan ini sekali lagi boleh dibuat dengan memindahkan kedalam buku akaun pembeli seterusnya.

Pada tahun 1998, perkara ini berlaku kembali dengan permainan speculator matawang. Dengan keupayaan membuat laveraj (laverage) sehingga 20 kali ganda daripada modal para speculator, dana lindung nilai mereka mempunyai kekuatan yang luar biasa. Ini bermakna, mereka boleh menggunakan kedudukan gearan (gearing) itu untuk menentang bank pusat yang hanya boleh menggunakan posisi tunai mereka sahaja. Selain dengan dana lindung nilai, mereka juga mempunyai kecenderungan untuk bertindak secara berkelompok, menjual dan membeli sesama sendiri dan seterusnya sehingga mampu mempengaruhi naik dan turun nilai matawang bagi memaksimumkan keuntungan. Mereka tidak membeli ringgit atau mana-mana matawang untuk membayar perkhidmatan dan barangan kerana mereka sebenarnya tidak memerlukan pun wang tersebut selain untuk memanipulasi dan spekulasi terhadapnya. Bagi mereka, wang ialah satu komoditi, sama sahaja dengan komoditi lain yang diniagakan dibursa komoditi, dimana dalam pasaran hadapan komoditi, kewujudan fizikal wang itu tidak mustahak.

Bukti disebabkan permainan spekulator mata wang adalah dengan pengaliran keluar kira-kira 115 bilion Dolar AS dari lima negara utama yang mengalami krisis ketika itu iaitu Korea, Thailand, Indonesia, Filipina dan Malaysia, sejak bermula krisis sehingga September 1998. Cara aktiviti spekulasi ini menyebabkan kejatuhan matawang sesebuah negara adalah sekiranya nilai matawang sesebuah negara diramalkan akan turun, para spekulator akan bertindak menjual matawang tersebut dikedua-dua pasaran semerta dan pasaran hadapan. Apabila nilai matawang tersebut benar-benar-turun, maka matawang tersebut akan dibeli kembali pada kadar yang murah. Perbezaan antara jualan dengan belian adalah keuntungan yang akan diperoleh oleh spekulator. Begitu juga sekiranya sesuatu matawang akan dinaikkan nilainya, spekulator akan membeli matawang tersebut dipasaran semerta dan pasaran kehadapan. Apabila nilai matawang tersebut betul-betul meningkat, spekulator akan menjual dengan memperoleh keuntungan daripada urusniaga tersebut.

Selain daripada faktor permainan spekulator, faktor lain adalah krisis keyakinan pada ekonomi dan politik sesebuah negara adalah penting, lantaran itulah sifat asal wang fiat yang diciptakan dari atas angin atau tanpa sandaran, hanya keyakinan. Dari itu, jumlah risab simpanan sesebuah negara memainkan peranan melindungi ekonominya kerana faktor keyakinan oleh pihak pedagang mata wang dan pelabur terhadap sesuatu mata wang yang diniagakan ini selalunya dipengaruhi oleh keadaan ekonomi dan politik sesuatu negara yang mata wangnya terlibat. Sekiranya keadaan ekonomi dan politik sesebuah negara itu kurang meyakinkan, para pelabur, pedagang ataupun spekulator akan menjual mata wang negara tersebut di pasaran. Ini adalah realiti apa yang telah berlaku ke atas negara-negara di Asia baru-baru ini. Disebabkan dasar-dasar ekonomi dan politik yang tidak disenangi atau kurang diyakini mempengaruhi perdagangan pasaran terutamanya kepada pedagang, pelabur dan spekulator terhadap aliran kadar pertukaran sesuatu mata wang. Pertumbuhan ekonomi yang pesat di negara-negara Asia Tenggara telah diikuti oleh pertumbuhan pesat kredit sektor swasta dan inflasi harga aset, termasuk di pasaran hartanah dan pasaran saham, ini meningkatkan kebimbangan bahawa kadar tukaran para pelabur ini tidak dapat dipertahankan. Beberapa petunjuk ekonomi makro ini mendedahkan bibit masalah sejak beberapa tahun sebelum krisis lagi terutama di Thailand, Indonesia dan Korea.

Apabila berlaku masalah di Thailand, para pelabur terutama pelabur asing melihatnya sebagai suatu risiko, lebih-lebih lagi apabila mereka melihat rantau ini sebagai satu gagasan bersama (sebagaimana gagasan Europa), dimana mereka menganggap Malaysia, Thailand, Indonesia dan Filipina ini berada dalam satu kumpulan ekonomi dan mempunyai ciri-ciri dan struktur ekonomi yang sama. Jika sekiranya terdapat kelemahan struktur di Thailand dan Filipina umpamanya, mereka menganggap kelemahan itu juga wujud dalam ekonomi Malaysia, sedangkan tanggapan itu tidak benar. Jadi berdasarkan itu, mereka menarik keluar pelaburan mereka dari negara-negara Asia dan disebabkan pelabur asing menarik keluar modal mereka, pengaruh mereka ini menular kepada pelabur tempatan yang menyebabkan mereka turut menarik keluar modal kerana terpengaruh dan tidak mahu mengalami kerugian.

Dalam pada itu, rizab antarabangsa atau rizab pertukaran asing sesebuah negara-negara yang terbabit memiliki peranan mempengaruhi faktor keyakinan ini. Negara yang ekonomi mereka boleh bertahan ialah yang mempunyai tinggi nilai rizab pertukaran asing seperti Jepun, Taiwan, China, Hong Kong dan Singapura. Dari segi pengurusan ekonomi, tidak semestinya banyak perbezaan tetapi kerana negara-negara yang memiliki banyak rizab pertukaran asingnya, membuatkan pihak yang hendak melakukan permainan spekulator akan berfikir beberapa kali sebelum bertindak. Sebaliknya berbeza untuk menjatuhkan baht Thailand, buat para spekulator ianya amat mudah kerana simpanan Thailand hanya cukup untuk membeli bagi tempoh empat bulan sahaja.

Perkara yang sama telah berlaku pada Mexico pada hujung tahun 1994, dimana sebelumnya ekonomi Mexico telah meningkat pesat sejak 1982, namun Bank pusatnya yang mempunyai kira-kira $ 28 bilion rizab pertukaran asing yang membantu Peso agar tetap stabil, mula menukar hutang jangka pendek dalam mata wang peso, menjadikan bon dalam mata wang dolar. Penukaran tersebut mengakibatkan penurunan rizab pertukaran asing dan peningkatan hutang. Apabila kerajaan akhirnya memutuskan untuk menurunkan nilai mata wangnya pada bulan Disember 1994, kerajaan telah membuat kesalahan besar kerana biarpun pada awalnya nilai mata wangnya turun dengan sedikit tetapi ini menyebabkan pelabur asing menarik diri manakala permainan spekulator mula menggalakkan nilai tukar Peso jatuh rendah dengan drastik untuk mengaut keuntungan yang akhirnya melingkupkan ekonomi Mexico dan Mexico terpaksa berhutang dengan IMF.

Tajuk

Abbasiyah (1) altruisme - ikram (3) Aqidah (1) art video (20) Bahasa dan penampilan (5) batas sempadan (9) Berita (15) Besi (1) Biography solihin (1) Budaya dan pengertiannya (16) cerdik/bodoh dan antaranya (6) cetusan minda (8) cinta dan syahwat (3) Doha - Qatar (2) Eid Mubarak (5) Fantasia falasi (3) Fibonacci (1) Filem (1) Fungsi seni (1) gangsa (1) hukum (6) huruf (2) hutang (1) ijtima (1) Iklan (2) imitasi dan memori (1) infiniti (5) jalan2 (2) kebangsaan/nationalisme (2) kebebasan bersuara (1) Kelahiran kesenian yang mengubah warna dunia. (1) Kembali sebentar tentang erti seni (Islam) (1) kerja otak (1) Kesenian dunia Islam (1) konsep kendiri (3) konspirasi (1) Lentok tangan (1) Malaysia (2) Maslahah atau mafsadah (1) Maya (ilusi) (4) Melayu (1) Melayu dan Islam (9) minda (2) nukilan rasa (1) Pantang dalam berkarya (1) Pause (6) Pengajian dan pengertian budaya (1) Perasaan dan pemikiran (5) Persepsi / Tanggapan (6) pointillism (2) populasi dunia (9) Produk sejarah (11) Program dan hayat (2) prosa (4) ramadan (2) realiti - kenyataan (7) Sajak (21) Sangkaan (2) sebab dan akibat (18) sejarah (1) Sejarah mengubah/terubah (5) Sejarah seni dalam kehidupan insan (1) Sejarah video (1) Seni Bahasa (2) Seni dalam imiginasi (1) seni kata (1) Seni logam (3) Seni textil (budaya berpakaian) (2) Seni-seni mempertahankan diri (1) sound (1) Tahap kesederhanaan (1) Tahap-tahap kehidupan (14) tenung bintang (1) Terkesan dengan suasana (2) Tradisional dalam makna (1) Ukuran dan kayu pengukurnya (2) updated (1) Usia manusia (2) vision (1) wang (7) Wujudkah kosong? (2) zarzh slide (12)

Catitan lalu

Insuran & Road Tax Online

Tetamu-tetamu

HTML hit counter - Quick-counter.net

tetangga