Thursday, April 08, 2010

Persepsi / Tanggapan - 2


Mungkin dalam bahasa kegunaan harian, antara persepsi dengan tanggapan, ia tidak membawa perbezaan atau digunakan sebagai perkataan yang sama, namun boleh dikatakan juga bahawa kedua-dua perkataan ini ada perbezaannya sebagaimana contohnya, persepsi adalah proses penerimaan dari deria-deria dan dari situ muncul tanggapan-tanggapan tentang sesuatu tersebut.

Ungkapan tentang makna perkataan tanggapan telah digunakan oleh bangsa Melayu sesejak dahulu-kala lagi untuk menyatakan tentang suatu aktiviti dalaman diri seseorang insan seperti dari perasaan atau pemikirannya manakala perkataan persepsi (perception) adalah diambil dari perkataan Latin (perceptio, percipio) yang membawa maksud menerima.

Perkataan persepsi ini bila didalami maka wujudlah definisi-definisinya sebagaimana antara contoh yang cuba dihuraikan oleh sesetengah pihak iaitu:

1) Persepsi merupakan proses pengorganisasian dan penginterpretasian terhadap rangsang (stimulus) oleh individu sehingga didapat diertikan apakah sesuatu tersebut dan merupakan aktiviti yang terintegrasi dalam diri individu (Davidoff)

2) Persepsi ialah interpretasi tentang apa yang diinderakan atau dirasakan oleh individu (Bower).

3) Persepsi merupakan suatu proses pengenalan mahupun proses memberi erti terhadap lingkungan individu (Gibson).

4) Persepsi juga dikenali sebagai persepsi sosial yang mana merupakan suatu proses yang terjadi dalam diri seseorang yang bertujuan untuk mengetahui, menginterpretasi dan mengevaluasi orang lain yang dipersepsikan, baik mengenai sifatnya, kualitinya ataupun keadaan lain yang ada dalam diri orang yang dipersepsikan sehingga terbentuk gambaran mengenai individu yang menjadi objek persepsi tersebut. (Lindzey & Aronson).

6) Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. (Rakhmat Jalaludin )

Kesimpulannya, erti persepsi adalah merupakan suatu proses penerimaan diri melalui deria-deria yang dimiliki untuk suatu pemahaman terhadap setiap yang berada dalam lingkungan deria-derianya. Atau dalam kata yang lain, dari proses penerimaan melalui deria-derianya, setiap insan membentuk tanggapan-tanggapan dalam dirinya tentang apakah setiap sesuatu tersebut.

Persepsi yang pertama (iaitu sesejak bayi untuk insan mengenal dan memahami kehidupan dunia yang dimulainya) yang lazimnya digunakan oleh setiap insan yang sempurna anggota tubuh badannya adalah persepsi visual, iaitu apa yang didapati dari panca-indera penglihatannya.

Persepsi ini seterusnya berlaku pada segala deria yang lain seperti persepsi bunyian iaitu dari pendengaran, persepsi perabaan iaitu dari sentuhan, persepsi pembauan iaitu dari yang dihidu serta persepsi rasa iaitu dari apa yang dirasa oleh lidah, untuk suatu proses pengertian, pemahaman makna mahupun maklumat (iaitu membentuk tanggapan) pada dunia yang diterokainya dan dirakam dalam dirinya buat pengalaman serta pengetahuan seterusnya.

Kemudiannya untuk waktu-waktu seterusnya, segala objek atau sesuatu samada dari sudut warna, bentuk, rupa, nama, keadaan, rasa, berat, bunyi-bunyian yang didengar sehinggalah kepada hembusan-hembusan udara mahupun bau-bauan dapat ditafsir secara automatik oleh pemikiran mahupun perasaannya dan serta dapat juga diungkap seperti melalui patah-patah kata, tulisan-tulisan, gambar-gambaran dan seterusnya kerana persepsi yang didapati dari panca-indera diolah atau ditafsir akan maknanya oleh pemikiran mahupun perasaan insan dari data-data yang ada pada dirinya seperti dari sudut pengalaman mahupun pengetahuan.

Manakala sesuatu yang diluar dari pengalaman mahupun pengetahuannya, akan cuba dihubung-kaitkan kepada sesuatu yang diketahuinya seperti seseorang melihat seekor haiwan yang tidak pernah dilihat olehnya seumur hidup, lalu dicuba meneka apakah jenis haiwan tersebut dengan mengambil gambaran bentuk haiwan lain yang diketahuinya hampir serupa. (sebelum ia mendapat kepastian dari sumber yang baru tentang haiwan tersebut)

Dan tentu sahaja kerap juga berlaku kesilapan dalam penafsiran insan keatas sesuatu tersebut kerana persepsi yang dimiliki oleh insan sendiri adalah terhad sebagaimana segala yang ada dalam dirinya. Hatta segala yang dialami dalam hidupnya juga amat terbatas atas sesuatu faktor dan persepsinya wajar sahaja berligar hanya dalam batas-batas tersebut.


Bersambung...

Tuesday, April 06, 2010

Persepsi / Tanggapan - 1


Saban waktu tanpa disedari atau tidak, insan sekeliannya menghadapi kehidupan seharian berlandaskan tanggapan-tanggapan yang lahir dari dalam dirinya.

Berlakunya tanggapan-tanggapan terhadap sesuatu tersebut keatas fikiran mahupun perasaan insan adalah dari gerak-hatinya (seperti dari sifat fitrah insaniahnya), dari sangkaan-sangkaan samada yang berfakta atau tidak, dari sesuatu luaran yang mempengaruhi apa yang difikir atau dirasa (seperti pengaruh persekitaran samaada dari keluarga, teman-teman, alam kehidupan atau kebudayaan yang dilalui mahupun seperti dari media-media dan seterusnya) dan dari sesuatu yang telah menjadi pegangan hidupnya (seperti agama yang dianuti atau pendapat-pendapat yang dituruti).

Dengan tanggapan-tanggapan ini, insan mengolah alam persekitaraannya mahupun alam dirinya. Malah tanggapan seseorang insan mampu berkembang iaitu mempengaruhi seterusnya insan-insan lain disekitarnya hatta kepada masyarakat sekelian yang kemudiannya membentuk suatu tanggapan-tanggapan komuniti.

Antara kebenaran dan kedustaan, antara yang pasti atau tidak, antara yang memudaratkan atau memanfaatkan, antara yang mendamaikan atau merunsingkan dan seterusnya, semuanya terhasil bersilang-silang antara satu sama lain dari tanggapan-tanggapan yang dimiliki oleh insan.

Tanggapan-tanggapan yang dimiliki oleh insan wajar juga menukarkan sesuatu kebenaran menjadi kedustaan terutama bila tanggapan-tanggapan sebegini tidak berpijak kepada fakta, pengalaman, pengetahuan atau maklumat yang sebenar tetapi tanggapan-tanggapan sebegini hanyalah berpegang pada sangkaan-sangkaan atau dugaan-dugaan yang tiada pasti kebenarannya.

Sebagaimana juga dari tanggapan-tanggapan insan terutama yang berpijak kepada fakta kebenaran, sesuatu yang terselit sejuta kedustaan dapat ditukar kepada kebenaran bilamana insan-insan menganggap itu suatu kedustaan lalu mengambil langkah berhati-hati seperti contohnya dunia tanpa sempadan internet yang menjanjikan kebebasan mutlak pada individu, bilamana disedari diatas tanggapan akan ada kedustaan disitu, maka akan ditapis atau dinilai apakah yang dikatakan membawa kebaikan mahupun keburukan dari sesuatu tersebut.

Insan lazimnya membina apa yang dianggap realiti-realiti kehidupan atau apakah kenyataan suatu kehidupan adalah dari tanggapan-tanggapannya. Hatta berlaku sesuatu kenyataan yang tidak benar, diambil dan diperturunkan dari satu generasi kesatu generasi kerana tanggapan masyarakat disitu bahawa itu adalah suatu realiti kebenaran contohnya suatu kaum yang mempercayai perlunya melakukan pengorbanan pada gunung-gunung berapi agar gunung tersebut tidak meletup dan mengeluarkan lanar-lanar berapi yang memusnahkan segalanya, maka saban tahun dikorbankan sesuatu untuk gunung berapi tersebut hanya kerana tanggapan mereka bahawa itu adalah suatu kewajaran.

Atau contohnya negara yang merupakan pengeluar senjata-senjata utama dunia yang menganggap perlunya peperangan dimana-mana penjuru dunia kerana dengan itu, penjualan senjata mereka yang bertrillion-trillion keuntungannya dapat diragut, maka berlakulah propaganda-propaganda untuk mengaburi mata warga dunia akan kebenaran disebalik peperangan-peperangan yang dicetuskan.

Dengan itu juga, bukan sahaja pihak yang berperang memerlukan peralatan senjata, malah negara yang tidak berperang bersedia membeli dari sekecil-kecil pistol sehingga jet-jet pejuang yang berbillion-billion harganya diatas tanggapan bahawa kemungkinan perang juga akan meletus dikawasan mereka. Dalam mana, belanjawan sesebuah negara terutama dinegara yang tidak membangun yang mampu menampung keperluan rakyatnya, digunakan berbillion setiap tahun hanya untuk membeli senjata-senjata atau peralatan perang.

Sedang dengan sesuatu tanggapan sebaliknya, insan mampu membina kebaikan-kebaikan pada dunia realitinya seperti contohnya dengan tanggapan-tanggapan perlunya diutamakan alam semula-jadi dari hanya mengejar keuntungan semata-mata, maka dengan ini, berbagai-bagai langkah dilakukan agar alam semula-jadi dipersekitarannya dipelihara dari dimusnahkan sewenang-wenangnya dan yang mana dari tanggapan sebegitu, kebaikan juga bukan hanya untuk diri insan sendiri tetapi juga makhluk-makhluk lain dialam persekitarannya serta seterusnya untuk generasi terkemudian biarpun kebaikan-kebaikan tersebut tidak disedari diwaktu-waktu terdekat.

Bersambung....

Thursday, April 01, 2010

Video sajak - 1- Dunia diatas pentas sandiwara, berkata namun tidak kedengaran suara, kerana ramai terlentok hendak menjuara, sedangkan sibuaya menanti dimuara, dalam mana masa terus membara......zarch

Tajuk

Abbasiyah (1) altruisme - ikram (3) Aqidah (1) art video (20) Bahasa dan penampilan (5) Bangsa Melayu (7) batas sempadan (9) Berita (15) Besi (1) Biography solihin (1) Budaya dan pengertiannya (16) catitan (2) cerdik/bodoh dan antaranya (6) cetusan minda (8) cinta dan syahwat (3) Doha - Qatar (2) Eid Mubarak (5) falsafah (2) Fantasia falasi (3) Fibonacci (1) Filem (2) Fungsi seni (1) gangsa (1) hukum (6) huruf (2) hutang (1) ijtima (1) Iklan (2) imitasi dan memori (1) infiniti (5) jalan2 (2) kebangsaan/nationalisme (2) kebebasan bersuara (1) Kelahiran kesenian yang mengubah warna dunia. (1) Kembali sebentar tentang erti seni (Islam) (1) kerja otak (1) Kesenian dunia Islam (1) konsep kendiri (3) konspirasi (1) Lentok tangan (1) Malaysia (3) Maslahah atau mafsadah (1) Maya (ilusi) (4) Melaka (1) Melayu (2) Melayu dan Islam (9) minda (2) musik (2) nukilan rasa (1) Pantang dalam berkarya (1) Pause (6) Pengajian dan pengertian budaya (1) Perasaan dan pemikiran (5) Persepsi / Tanggapan (6) pointillism (2) populasi dunia (9) Produk sejarah (11) Program dan hayat (2) prosa (4) ramadan (2) realiti - kenyataan (7) Sajak (22) Sangkaan (2) sebab dan akibat (18) sejarah (14) sejarah Melayu (4) Sejarah mengubah/terubah (5) Sejarah seni dalam kehidupan insan (1) Sejarah video (1) Seni Bahasa (2) Seni dalam imiginasi (1) seni kata (1) Seni logam (3) Seni textil (budaya berpakaian) (2) Seni-seni mempertahankan diri (1) sound (1) Srivijaya (3) Sunda (6) Tahap kesederhanaan (1) Tahap-tahap kehidupan (14) tenung bintang (1) Terkesan dengan suasana (2) Tradisional dalam makna (1) Ukuran dan kayu pengukurnya (2) updated (1) Usia manusia (3) vision (1) wang (7) Wujudkah kosong? (2) zarzh slide (12)

Catitan lalu

Insuran & Road Tax Online

tetangga