Friday, June 13, 2014

Benarkah agama Hindu asalnya agama Monotheisme dari Nabi Ibrahim?

Benarkah agama Hindu asalnya agama Monotheisme (Tauhid) yang dibawa oleh Nabi Ibrahim tetapi diselewengkan kemudiannya? Buktinya akan Monotheisme adalah didalam kitab utama Hindu, Veda iaitu sebagaimana tercatit:

- Yajurveda Ch. 32 V. 3 menyatakan bahawa tidak ada rupa bagi Tuhan, Dia tidak pernah dilahirkan, Dia yang berhak disembah.

- Yajurveda Ch. 40 V. 8 menyatakan bahawa Tuhan tidak berbentuk dan dia suci.

- Yajurveda Ch. 40 V. 9 menyatakan bahawa “Andhatma pravishanti” ertinya memasuki, dan “assambhuti” ertinya benda/alam seperti api, air, dan udara. Maksudnya mereka yang menyembah benda/alam spt api, air, udara, telah masuk kedalam kegelapan.

- Atharvaveda Bk. 20 Hymn 58 V. 3 menyatakan bahawa sesungguhnya Tuhan itu Maha Besar
- Pada Rigveda yg dianggap paling suci, pada Rigveda Bk. 1 Hymn 64. V. 46 dinyatakan : Tuhan itu Maha Esa, panggillah Dia dengan berbagai nama (Didalam Islam juga ada 99 nama untuk Tuhan yang satu).

- Juga diulangi pada Rigveda Bk. 10 Hymn 114 V. 5 menyatakan Tuhan itu satu tapi Dia disebut dengan berbagai-bagai nama.

- Pada Rigveda Bk. 2 Hlmn 1 menyatakan bahawa ada 33 nama yg ditujukan pada Tuhan, diantaranya :
1) Rigveda Bk. 2 Hymn 1 V. 3 : Brahama (pencipta), bahasa arabnya Kholiq.

2) Shvetashvatara Upanishad Ch. 4 V. 19 menyatakan tidak ada satu makhluk pun yg menyerupai Tuhan.

3) Rigveda Bk. 2 Hymn 1 V. 3 : Vishnu (Wishnu) artinya Sustainer (pemelihara alam), yang memberi rizki (Bahasa arabnya adalah “Rabb”).
 
- Veda diambil dari kata sanskrita “ved” yang ertinya : pengetahuan, manakala Veda ertinya: pengetahuan yang sangat mulia.

- Brahma adalah perlambang Monotheisme, iaitu keyakinan kepada Tuhan Yang Esa (Brahman), sedang asalnya adalah Nabi Ibrahim iaitu Rasul yang mengajarkan ke-ESA-an ALLAH. (Telah lazim terjadi dimana setelah meninggalnya individu tertentu yang begitu penting, beliau kemudiannya diangkat oleh generasi kemudiannya sebagai Tuhan seperti Nabi Isa yang mendakwahkan ke-ESA-an ALLAH, diangggap pula sebagai anak Tuhan oleh penganut Kristien).

- Ajaran Monotheisme didalam Veda, pada mulanya berasal dari Brahma (Nabi Ibrahim). Jadi makna awal dari Brahma bukanlah Pencipta, melainkan pembawa ajaran dari yang Maha Pencipta.

Persamaan dalam Islam tentang Konsep Monotheisme Tuhan dengan yang tercatit didalam kitab Hindu adalah sebagaimana terdapat pada QS. Al-Ikhlas (112) : 1 – 4 :

- Ayat 1 : Katakanlah, “Dialah Allah, Yang Maha Esa” (Chandogya Upanishad Ch. 6 Sec. 2 V. 1 –> Tuhan hanya satu)
- Ayat 2 : Allah tempat meminta segala sesuatu (Bhagavat Gita Ch. 10 V. 3 –> Dia adalah Tuhan semesta alam)
- Ayat 3 : Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan (Shvetashatara Upanishad Ch. 6 V. 9 –> Tuhan tidak punya bapak & ibu)
- Ayat 4 : dan tidak ada sesuatupun yang setara dengan Dia (Shvetashatara Upanishad Ch. 4 v. 19 dan Yajurveda Ch. 32 V. 3 –> tidak ada yg menyerupai Tuhan)

Umumnya umat Hindu percaya apa yg dinamakan “Samsara”, iaitu perputaran kelahiran & kematian berulang kali, yang dikenal dengan nama “Reinkarnasi”. Iaitu orang yang sudah mati rohnya akan berpindah pada sosok lain yang akan lahir kembali di dunia. Bila amalannya baik, maka ia akan lahir kembali dengan kehidupan yang lebih baik, tapi bila amalannya jelek maka ia akan lahir kembali dengan kehidupan yang buruk atau menjadi makhluk yang lebih rendah drajatnya. Begitulah terjadi berulang kali.

Akan tetapi ternyata hal ini tidak terdapat dalam Veda. Yang disebutkan hanyalah “Punarjanam” atau hidup berikutnya atau hidup lagi, tapi bukan perputaran hidup-mati. (Rigveda Bk. 10 Hymn 16 V. 4 – 5 berbicara mengenai kehidupan sesudah mati, bukan perputaran hidup-mati).

Dalam Veda juga terdapat konsep surga dan neraka yang mirip dengan konsep didalam Islam. Surga digambarkan sebagai tempat yang sangat indah, banyak mengalir sungai susu, berbagai-bagai buah-buahan, tempatnya indah manakala neraka digambarkan dengan gambaran api iaitu tempat penderitaan.

Asalnya agama ini adalah agama Monotheisme iaitu agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim (Islam-Muslim) sedangkan perkataan Hindu hanyalah datang kemudiannya.

Allah SWT dalam pun berfirman :


"Ibrahim bukanlah seorang Yahudi, dan bukan pula seorang Nasrani. Ia adalah seorang yang hanif (lurus hanya memper-Tuhan-kan Allah), dan muslim, oleh kerana itu ia bukan dari golongan orang-orang musyrik (memper-Tuhan-kan sesuatu selain Allah)." (QS.3 : 67)

Definisi Hindu

Agama Hindu adalah sebuah agama yang berasal dari daratan India, kemudian baru menyebar ke seluruh dunia. Sesungguhnya kata Hindu memiliki definisi geografis, iaitu orang atau keadaan orang yang menghuni di sekitar sungai Sindu. Menurut ahli sejarah, kata Hindu pertama kali dipergunakan oleh orang Persia ketika pertama datang ke India melalui jalan sebelah barat laut Himalaya. Menurut Encyclopedia of Religion and Ethics vol. 6 ref 699 : kata Hindu tidak ada disebutkan dalam setiap literatur India, bahkan dalam kitab sucinya sendiri sebelum orang Muslim datang ke India.

Menurut Jawaharlal Nehru dalam bukunya : Discovery of India page : 74 – 75 –> kata Hindu pertama kali digunakan pada abad ke-8 pada masa Persia, dan tidak pernah digunakan untuk menerangkan pengikut agama tertentu, tapi untuk menunjukkan suatu komunitas masyarakat. Dan kata Hindu pertama kali digunakan oleh orang Inggris untuk menunjukkan kepercayaan sebahagian besar orang India.

Menurut Encyclopedia Britanica vol. 20 Ref. 581 : kata Hindu pertama kali digunakan oleh penulis Inggris pada tahun 1830 untuk menggambarkan keadaan dan kepercayaan orang India. Dan kerana berasal dari orang Inggris, maka kata itu sekarang menjadi bahasa Inggris.

Sebenarnya orang Hindu terpelajar keberatan untuk penggunaan kata itu. Seharusnya nama agama Hindu adalah : Sanata Dharma (agama yang abadi), Vedic Dharma (agama Weda), atau Vedantist (pengikut Weda). Hal ini karena kata Sanata Dharma, Vedic, ataupun Vedantist memang ada tersebut dalam kitab-kitab suci Hindu.

Tajuk

Abbasiyah (1) altruisme - ikram (3) Aqidah (1) art video (20) Bahasa dan penampilan (5) Bangsa Melayu (7) batas sempadan (9) Berita (15) Besi (1) Biography solihin (1) Budaya dan pengertiannya (16) catitan (2) cerdik/bodoh dan antaranya (6) cetusan minda (8) cinta dan syahwat (3) Doha - Qatar (2) Eid Mubarak (5) falsafah (2) Fantasia falasi (3) Fibonacci (1) Filem (2) Fungsi seni (1) gangsa (1) hukum (6) huruf (2) hutang (1) ijtima (1) Iklan (2) imitasi dan memori (1) infiniti (5) jalan2 (2) kebangsaan/nationalisme (2) kebebasan bersuara (1) Kelahiran kesenian yang mengubah warna dunia. (1) Kembali sebentar tentang erti seni (Islam) (1) kerja otak (1) Kesenian dunia Islam (1) konsep kendiri (3) konspirasi (1) Lentok tangan (1) Malaysia (3) Maslahah atau mafsadah (1) Maya (ilusi) (4) Melaka (1) Melayu (2) Melayu dan Islam (9) minda (2) musik (2) nukilan rasa (1) Pantang dalam berkarya (1) Pause (6) Pengajian dan pengertian budaya (1) Perasaan dan pemikiran (5) Persepsi / Tanggapan (6) pointillism (2) populasi dunia (9) Produk sejarah (11) Program dan hayat (2) prosa (4) ramadan (2) realiti - kenyataan (7) Sajak (22) Sangkaan (2) sebab dan akibat (18) sejarah (14) sejarah Melayu (4) Sejarah mengubah/terubah (5) Sejarah seni dalam kehidupan insan (1) Sejarah video (1) Seni Bahasa (2) Seni dalam imiginasi (1) seni kata (1) Seni logam (3) Seni textil (budaya berpakaian) (2) Seni-seni mempertahankan diri (1) sound (1) Srivijaya (3) Sunda (6) Tahap kesederhanaan (1) Tahap-tahap kehidupan (14) tenung bintang (1) Terkesan dengan suasana (2) Tradisional dalam makna (1) Ukuran dan kayu pengukurnya (2) updated (1) Usia manusia (3) vision (1) wang (7) Wujudkah kosong? (2) zarzh slide (12)

Catitan lalu

Insuran & Road Tax Online

tetangga