Thursday, October 02, 2008

Program dan hayat - 1Program boleh dikatakan suatu sistem, kaedah, cara, amal, bentuk, kerangka, atur-cara dan seterusnya yang diaplikasikan kepada sesuatu alat atau kehidupan dalam mana menghidupkan, melancarkan, menjayakan, menyelesaikan ataupun mengaturkan sesuatu yang terbabit dengannya.

Program yang samaada merupakan sampingan atau pun asas untuk sesuatu yang terbabit misalnya program untuk sesuatu alat seperti komputer, mesin-mesin, program kerakyatan atau masyarakat, program harian diri dan seterusnya adalah berpijak kepada situasi-situasi, keperluaan-keperluaan, pergantungan atau kaitan sesuatu tersebut dengan program yang tersedia.

Hayat pula adalah sesuatu yang berkemampuan untuk "digerakkan" atau "bergerak" dengan sendiri samaada yang tidak mempunyai roh seperti peralatan, tumbuh-tumbuhan dan seterusnya, ataupun sesuatu yang mempunyai roh seperti haiwanat mahupun seterusnya untuk insan, dan adalah lazimnya termaktub dalam pengiraan umur atau jangka masa kewujudan sesuatu tersebut.

Hayat sesuatu kehadiran yang dikira dari penglihatan mata-kasar (seperti jangka-hayat sesuatu alat atau kehidupan lahiriah dialam ini), dari yang terlalu halus seperti kuman hinggakan kepada yang terlalu besar seperti planet-planet serta juga sesuatu yang tidak dilihat oleh mata-kasar dan malah juga menjurus lebih mendalam maksudnya jika dikaitkan dengan sesuatu yang mempunyai roh (soul) .

Timbul pertanyaan apakah sesuatu hayat itu hadir untuk diprogramkan atau sesuatu program itu hadir untuk membantu sesuatu hayat tersebut? Terutama untuk insan, apakah kehadirannya untuk diprogramkan seperti mesin-mesin atau komputer dalam kata lain sebagai robot atau sesuatu program tersebut membantu kelangsungan hayatnya dalam kata sebagai "insan" yang sebenar?

Dalam dunia yang lazimnya direncanakan oleh insan, hadir banyaknya program-program samaada wujud dalam bentuk dari ideologi, atur-cara sesuatu masyarakat, jati diri, pegangan, hala tuju, tradisi, ketertiban, sesuatu yang untuk mengisi kelopongan masa, sesuatu pekerjaan dalam memenuhi keperluaan, dari minat atau kegemaran dan seterusnya.

Sesuatu program itu samaada ditekankan dalam bentuk pemaksaan atau sebaliknya yang mana keputusannya kekadang dapat menjayakan apa yang diharapkan atau juga menghasilkan implikasi, kesan musibah yang mengagalkan apa yang diharapkan.

Yang pasti, program lazimnya sesuatu yang jelas atau sesuatu yang mudah diperjelaskan sedang kehidupan terutama bila ditujukan kepada yang bukan hanya bentuk lahirah tetapi membabitkan kerohaniah, kewujudannya adalah sesuatu yang komplex, penuh tanda-tanya dan wajar juga diungkapkan sebagai penuh misteri yang mana juga berubah-ubah mengikut keadaan dalam jangka-hayat kehadirannya.

Misalnya seperti program untuk mengatur kehidupan sesuatu masyarakat yang terhasil dari ideologi iaitu samaada komunis, sosialis, kapitalis, sistem feudal, demokrasi, diktator dan lain-lain, bentuknya nampak jelas terutama bila diperjelaskan tetapi bila diaplikasikan kepada kehidupan insan, ia berubah menjadi sesuatu pertanyaan, apakah ada kejayaan disitu atau sebaliknya. Komunis misalnya yang memperkatakan kesama-rataan, tetapi apakah mungkin seseorang yang bekerja keras mendapat ganjaran dengan seorang yang tidak bekerja keras, atau demokrasi misalnya, apakah mungkin suara majoriti yang terlihat akan kesongsangannya (seperti majoriti membenarkan perkahwinan sejenis dll) mengatasi suara minoriti yang berdiri dilandasan benar? Atau kapitalis yang jelas siapa yang berusaha, dia mengaut keuntungannya tetapi apakah ini adalah lesen untuknya memonopolikan segala keuntungan dan menindas mereka yang dipihak kurang bernasib baik? Atau sistem feudal, apakah ini merupakan lesen untuk mereka yang berkuasa atau berdarah diraja boleh melakukan apa-apa kesalahan tanpa diadili?

Manakala misalnya dari sudut yang dipangil seni atau budaya samaada untuk penampilan bakat, penampilan fikiran, usaha diri, hiburan, pengisian masa-masa yang terlopong dan seterusnya yang mana hadir darinya program-program dalam berbagai bentuk untuk aktiviti kearah mempergiatkan kreativiti diri, perjumpaan-perjumpaan diatas sesuatu rencana, perangsangan keatas pemikiran, sesuatu untuk menghiburkan diri atau perkumpulan lazimnya juga mengundang kearah hayat yang diprogramkan untuk sesuatu tersebut dalam mana samaada disedari atau tidak dan samaada membawa kesan kebaikan atau sebaliknya.

Seperti ada yang bekerja keras sepanjang minggu hanya untuk menanti kedatangan hujung minggu atau malam minggu untuk dihabiskan masa dikelab-kelab hiburan, kasino dan lain-lain aktiviti yang mematikan perasaan keinsanannya sendiri. Atau yang menjadi peniru bulat-bulat dalam mengikuti penampilan sesuatu kumpulan contohnya musik yang diminati tanpa menghiraukan halal dan haram seperti pergaulan bebas antara bukan mahram atau tingkah-laku yang bercanggah dengan norma-norma insaniah dan dimengertikan itulah suatu kewajaran untuknya. Atau yang terjebak dalam kotak sesuatu pemikiran yang terhasil dari tulis-tulisan atau pengambaran seperti liberialismus, hidoismus, materialismus yang mana itulah hayat yang dimengertikan. Lalu kerana itu, terbelenggulah dalam suatu kancah kehidupan yang diprogramkan tanpa mengenal mana manfaat atau arah yang dituju darinya dan jadilah seperti robot-robot yang diprogramkan.


bersambung...

- Sedang Maha Pencipta yang menciptakan segalanya telah menyediakan program-program untuk membantu insan itu sendiri dalam menghayati kehidupannya. Samaada sesuatu program yang diwajibkan (seperti solat 5 waktu yang mana membawa insan itu sendiri terikat dalam hayat sebagai hambaNya disamping penegasan untuk khusyuk didalam solat agar hidupnya roh hamba dalam diri insan yang merupakan suatu kebenaran dan seterusnya) atau sesuatu yang digalakkan (seperti solat sunat tahajud dan lain-lain, ziarah-menziarahi untuk merapatkan siratul-rahim, bersedekah, menganjurkan kedamaian dan seterusnya) yang bila program-program ini diaplikasikan kedalam kehidupan seharian, hayat insan itu sendiri adalah terbebas dari belenggu sesuatu yang mematikan jiwanya atau sesuatu yang "merobotkan" dirinya.

Tuesday, September 02, 2008

Maya (ilusi) - 4


Dalam alam maya ini, wujudnya daya tarikan yang menjadi salah satu sebab berputarnya kehidupan seharian. Daya tarikan ini wujud dalam beribu bentuk samaada yang dapat dicapai oleh pandangan kasar namun lazimnya ia wujud dalam alam yang tidak dicapai oleh pandangan kasar.

Contoh antara daya tarikan yang wujud adalah seperti daya tarikan graviti yang mana asbab seluruh cakerawala berputar pada paksi masing-masing, dari putaran bulan yang mengelilingi bumi pada hubuknya (lorong putarannya), bumi yang mengelilingi suria dan bahkan seterusnya kesetiap lapisan langit yang berbillion-billion planet yang berputar pada hubuk masing-masing.

Daya tarikan seperti magnet yang sentiasa menunjukkan arah dikutub yang hampir padanya, daya tarikan untuk sesuatu kehidupan menghuni disesuatu tempat seperti adanya sumber air, daya tarikan sesuatu makanan samaada dari baunya ataupun atas sebab-sebab individu seperti makanan kegemarannya dan lain-lain, tarikan dari rupa sesuatu samaada penampilan mahupun sifatnya (seperti akhlaknya, karismanya, kebijaksanaanya dan lain-lain), tarikan diatas sebab-sebab keinginan samaada kerana duniawi atau ukhrawi, tarikan dari bunyi-bunyian, tarikan dari penghasilan warna-warna, permintaan dalam memenuhi keperluaan dan seterusnya.

Dan tentunya daya tarikan antara perbezaan jantina adalah merupakan suatu daya tarikan yang begitu besar kesannya dalam kehidupan seharian mahupun dalam kewujudan generasi seterusnya. Samaada dari kehidupan haiwanat yang terhad daya tarikannya, jinnat yang sukar diungkapkan hinggakan kepada insan yang hidup dengan seribu daya tarikan.

Daya tarikan sesuatu tersebut tentunya bergantung kepada kuasa upaya tarikannya sebagaimana suria yang mempunyai kuasa tarikan yang hebat lantas menyebabkan planet-planet lain seakan akur mengelilinginya namun kerana setiap planet lain ada kuasa upaya tarikannya tersendiri maka tidaklah ia menuju menghampiri suria, sebaliknya berlitar diatas daya tarikan suria dengan daya tarikannya sendiri. Sebegitulah dalam kehidupan ini, samaada tarikan yang membawa kesan kebaikan atau sebaliknya sering berlumba-lumba dalam pentas alam maya ini dan masing-masing terikat akan pada daya kuasa tarikannya.

Terbiasa juga sesuatu daya tarikan tersebut membawa kebinasaan seperti kalkatu yang tertarik pada cahaya pelita, lalu terbang menghampirinya sehingga terbakar diri. Atau serangga yang tertarik akan manisan didalam pohon periuk kera, didekati lalu masuk kedalam untuk mengambil manisan tersebut,tetapi ia sebenarnya merupakan perangkap maut. Atau ikan-ikan yang tertarik dengan cacing umpan sepemancing yang mana menyebabkannya kehilangan nyawanya. Atau juga bahan yang menjadi tarikan, membinasakannya kerana tarikan yang dimilikinya seperti daging mentah yang terbiar lalu menjadi tarikan pada langau-langau yang membinasakan daging tersebut.

Dalam kehidupan alam maya ini, insan akan sentiasa terhidang akan kepada satu-satu tarikan buat fikirannya mahupun perasaannya. Tidak kira dimana, selama ia bernyawa, akan sentiasa wujud tarikan untuknya. Mungkin faktor umur, jantina, permintaan kehidupan samaada dari dalaman mahupun luaran, desakan-desakan yang sentiasa mendatang seperti dari sudut fikiran dan seterusnya. Hanya-sanya pertanyaan apakan tarikan-tarikan kearah kejayaan didunia dan akhirat, atau hanya untuk duniawi yang bersifat sementara atau pun juga tarikan-tarikan yang membawa musibah untuk seterusnya?


Sedang Ahli hikmah berpesan, insan sentiasa lupa akan 4 tarikan dalam menempuh alam seterusnya (yang merupakan alam yang benar-benar realiti):
1- Malaikat maut yang akan menarik rohnya.
2- Para ahli waris akan menarik harta atau peninggalannya.
3- Ulat-ulat akan menarik tubuh-badannya.
3- Mereka-mereka yang dizalimi semasa hayat didunia akan menarik amalnya dihari perhitungan.

Sunday, August 10, 2008

Maya (ilusi) - 3


Didalam alam maya ini, sentiasa hadir perkataan "mungkin" untuk sesuatu yang mana sesuatu itu wajar sahaja berubah samaada dari sudut sesuatu tersebut sendiri mahupun dari pengaruh luaran sesuatu tersebut. Yang mana situasi, bentuk, rupa atau apa sahaja dari sesuatu tersebut "mungkin" sahaja berubah-rubah misalnya hari yang panas kehujan, sihat kesakit, pagi kepetang, hadir dalam kehidupan atau pergi dari kehidupan dan seterusnya.

Perkataan "mungkin" yang berasal daripada bahasa Arab dan telah sebati digunakan didalam Bahasa Melayu bukanlah bermakna "dualiti"(sebagaimana dualiti adalah bererti dua sifat yang berlawanan seperti malam-siang,lelaki-perempuan,hitam-putih dll) tetapi membawa erti adanya berbagai jalan, rupa, penyelesaian, suasana dan lain-lain untuk sesuatu yang dinyatakan berkaitan dengan perkataan mungkin. Misalnya dari warna hitam-putih mungkin adanya warna kelabu.

Dalam pertuturan untuk perkara yang lepas, perkataan mungkin adalah lebih menjurus kepada kebaikan kerana ia lebih menyampaikan adanya suatu pilihan lain, suatu alternatif dari yang dilalui atau yang berlaku, adanya suatu cubaan memperbaiki
dan lain-lain berbandingkan dengan perkataan "kalau", yang lebih menjurus maknanya kepada kekecewaan, ketidak penerimaan terhadap apa yang berlaku atau taqdir sesuatu itu berlaku, penyesalan dan lain-lainnya.(Sebagaimana adanya perbezaan antara
"Probability" dengan "if")

Lantas berpijak diatas perkataan mungkin, segalanya dialam maya ini dipengaruhi oleh kemungkinan, yang mana membawa maksud juga bahawa, tiada yang tetap (kecuali apa yang ditetapkan dan ditunjukkan oleh Pencipta alam). Sebagai contoh, seseorang itu mempunyai I.Q yang tinggi, tetapi kemungkinan E.Qnya rendah atau sebaliknya, seseorang yang begitu mendalami sesuatu bidang tetapi kemungkinan besar dia tidak menguasai segala bidang, seseorang yang mempunyai segala harta-benda tetapi kemungkinan jiwanya tertekan, sesebuah negara yang kelihatan begitu maju dari segi kebendaan tetapi kemungkinan rakyatnya ramai yang mengalami keruntuhan moral, sesesuatu keputusan yang dilihat sebagai penyelesaian buat masaalah kehidupan harian tetapi kemungkinan membawa kesan jangka-panjang yang buruk dan seterusnya.

Atau ubat yang pahit tetapi kemungkinan ubat tersebut membantu mencegah sesuatu penyakit, suasana perkampungan-perkampungan yang kelihatan bosan kehidupannya buat seseorang yang sentiasa bergerak pantas tetapi kemungkinan suasana tersebut dapat menenangkan jiwa, aktiviti-aktiviti amal jariah seperti membantu golongan tidak berupaya, menziarahi sesamanya, berpesan-pesan kearah kebaikan dan lain-lain
yang dilihat sebagai membazirkan waktu tetapi kemungkinan itu adalah suatu yang membawa kebaikan besar pada diri dan masyarakat, kehidupan yang tidak berkiblatkan kebendaan yang dilihat sebagai kemunduran tetapi kemungkinan itulah kehidupan yang membawa ketenangan serta melindungi diri dan masyarakat dan seterusnya.

Dalam arus kemungkinan-kemungkinan ini, insan lazim sahaja bereksperimen, mencari penyelesaian keatas sesuatu masaalah, berteka-teki mahupun ia terjebak kedalam sesuatu masaalah, namun darinya juga lahir kefahaman, kematangan, kejayaan, kegagalan dan lain-lainnya. Segala yang dicipta insan samaada untuk kegunaan harian mahupun untuk melalui kehidupan harian lazimnya dibawah faktor ini, misalnya kemungkinan membina roda-roda yang berpusing dapat membantu melancarkan pergerakkan benda-benda berat, lantas dari situ, diciptanya roda dalam berbagai bentuk dan cara dan sehingga kehari ini, penggunaan keatasnya sentiasa dipertingkatkan dalam berbagai bentuk dan sentiasa diperbaharui.

Kemungkinan-kemungkinan juga wujud dalam bentuk lahirian atau batiniah, nyata atau ghaib, sesuatu yang jelas atau sebaliknya, logik atau tidak dan seterusnya. Misalnya adalah jelas dengan beranggota sempurna maka seseorang itu dapat bergerak bebas tetapi bagaimana pula dengan yang beranggota sempurna tetapi tidak dapat bergerak langsung, mungkinkah dia lumpuh, koma atau mungkinkah roh didalam jasadnya yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar telah keluar dari jasadnya? Seorang yang kelihatan begitu sihat mental dan fizikalnya, tiba-tiba meracau-racau, mungkinkah dia mengalami tekanan jiwa, histiria atau dalam pengaruh sesuatu bahan yang mengkhayalkan? Seorang yang kelihatan begitu terpelajar lalu dipilih mengetuai sesuatu masyarakat tetapi tindakan-tindakannya mengundang kehancuran kepada masyarakat tersebut, mungkinkah dia tidak berpengalaman, mementingkan diri sendiri dan seterusnya? Atau seseorang yang mempercayai sesuatu batu, pokok, patung-patung dan lain-lain dapat membantu dalam penyelesian masaalah kehidupan hariannya, tetapi apakah mungkin benda-benda yang tiada langsung bermaya dapat membantunya?

Begitulah dunia maya ini yang terikat dibawah perkataan "mungkin" atau kemungkinan dan kerana adanya ikhtiar serta dugaan yang diberikan kepada insan, Pencipta Alam tidak membiarkan insan hanyut begitu sahaja dalam kemungkinan-kemungkinan insan itu sendiri, tetapi diutusNya para-para anbiya hinggalah kenabi terakhir dan seterusnya dipikul oleh umat nabi terakhir untuk membimbing insan sekelian kearah suatu kebenaran biarpun insan itu sendiri melalui kehidupannya dalam seribu kemungkinan. Dalam mana rangka kehidupan yang ditunjukkan oleh Rasulullah adalah benteng agar umat terlindung daripada kemungkinan-kemungkinan buruk menimpa mereka didunia dan diakhirat.

Bersambung....

Friday, August 01, 2008

Maya (ilusi) - 2


Alam maya, yang mana dalam menghadapi kehidupan seharian dalam waktu-waktu dialam maya, sentiasa adanya suasana atau keadaan bermaya mahupun tidak bermaya. Dari segi fizikal hingga ke mental, lahiriah ke batiniah. Bermaya atau berkeupayaan untuk sesuatu perkara, bidang, ruang, permintaan kehidupan dan seterusnya adalah suatu ikatan yang utama dalam menghadapi kehidupan dialam maya.

Kerana kewujudan setiap sesuatu dialam maya ini bergantung kepada sesuatu asbab, menyabitkan keupayaan sesuatu itu terletak keatas faktor asbabnya. Contohnya sebagaimana yang diketahui melalui penderiaan kasar, bahawa setiap yang hidup bergantung kepada kewujudan air, dari segala haiwan hingga ketumbuh-tumbuhan. Dan dari dari situ juga hadirnya akan keupayaan sesuatu tempat untuk menyediakan dataran untuk kehidupan, kerana semakin kontang kawasannya, maka semakin mengecillah peluang untuk kehidupan samaada untuk tumbuh-tumbuhan hingga ke haiwanat. Disamping bergantung kepada faktor lainnya seperti qualiti air tersebut, quantiti, bahan kandungan air tersebut ( seperti air laut yang masin, untuk kehidupan darat adalah suatu yang tidak sesuai, tetapi untuk kehidupan laut, ia memang memerlukannya) dan seterusnya. Malah bila ia berlebihan pula, ianya sebaliknya berupaya memudaratkan kehidupan itu sendiri seperti fonemena ribut-banjir dan lain-lain.

Sebagaimana juga, untuk menghadirkan sesuatu tenaga yang samaada untuk menjanakan cahaya, membakar dan seterusnya memerlukan asbab seperti minyak, arang batu dan lain-lain bahan pembakar, tetapi bila diperhatikan matahari mahupun didalam bumi sendiri, adanya tenaga yang hebat yang belum dikenali dengan begitu pastinya dari mana sumber tenaganya yang tidak putus-putus, tetapi tetap saban waktu ia berupaya menghasilkan haba yang dahsyat yang mana juga membantu kelangsungan kehidupan dialam maya ini. Dan sebagaimana asbab air, asbab haba juga sekiranya ia berlebihan, ia bakal memusnahkan kehidupan yang bergantung keatasnya seperti gunung-gunung berapi yang mengeluarkan lahar-laharnya, sinar matahari yang tinggi menembusi atmosphera bumi dan seterusnya.

Kerap juga terjadi, sesuatu unsur yang membawa asbab yang jelas kesan dari asbab tersebut sendiri, boleh berubah. Seperti contohnya, atas faktor asas asbab kejadiaan air iaitu H2O, unsur hidrogen yang merupakan asbab pembakaran dan juga oksigen yang merupakan juga asbab membantu pembakaran tetapi bila dicantumkan menjadi molekul air yang begitu berlawanan dengan segala asbab asasnya yang membantu pembakaran dan malah air berupaya digunakan untuk mencegah kebakaran. Namun diatas unsur asasnya itu, ia dapat pula mengalirkan elektrik yang pada mata kasar adalah bertentangan dengan keupayaan air itu sendiri.

Selain itu, adanya suatu keupayaan yang tidak dapt dilihat dengan mata kasar, hanya dirasai seperti oleh deria sentuhan iaitu udara, bau-bauan, rasa-rasa yang terdapat contohnya didalam makanan, buah-buahan dan lain-lain, bunyi-bunyian, haba dan seterusnya. Mahupun juga keupayaan diatas perasaan insan itu sendiri seperti atas rasa cintanya kepada sesuatu, ia sanggup berkorban apa sahaja, atas rasa takutnya keatas sesuatu, ia merasa tidak aman, atas rasa gembiranya pada sesuatu, ia merasa selesa dan seterusnya. Sedang dalam diri insan itu sendiri, tersimpan sejuta rahsia keupayaan, dari akalnya hingga kejantungnya yang saban detik berupaya mengepam darah keseluruh anggota badan melalui pembuluh-pembuluh darah yang begitu seni saiz salurannya tetapi bila dicantumkan, berkilometer panjangnya.

........bersambungKeupayaan untuk kelangsungan kehidupan dialam maya, jelas pasti telah diatur akan tahap-tahapnya keupayaan sesuatu tersebut yang mana juga melihatkan adanya suatu kuasa ghaib yang Maha Agung yang melepasi segala faktor asbab dan yang menghadirkan segala asbab. Yang Maha Agung yang menyusun segalanya dibawah tertib yang dikehendakiNya.

Tuesday, July 15, 2008

Maya (ilusi) - 1


Suatu perkataan yang berasal dari bahasa Sanskrit yang telah lazim digunakan didalam kamus Melayu, dan merupakan sebahagian dari Bahasa Melayu membawa terjemahan kepada ilusi, antara nyata dan tidak nyata (alam maya, alam fana, bayangan maya dll).

Dari sudut dunia komputer pula, "Virtual Reality" juga dikenal sebagai realiti maya yang mana adalah teknologi yang membuat pengguna dapat berintegrasi dengan suatu lingkungan yang disimulasikan oleh komputer (computer-simulated environment), lingkungan samaada yang sebenarnya ditiru atau lingkungan yang hanya ada dalam imaginasi. Lingkungan realiti maya terkini umumnya menyajikan pengalaman visual, yang ditampilkan pada sebuah layar komputer atau melalui sebuah penampil stereoskopi (Stereoscopy), dengan beberapa simulasi disertakan tambahan maklumat hasil dari penderiaan, seperti suara melalui speaker dan lain-lain.

Manakala dari tafsiran perkataan maya pula, ia membawa suatu erti yang berbagai dan mendalam, mengikut kefahaman mahupun pegangan seseorang sebagaimana contohnya, dunia ini digelar alam maya, yang mana dalam menghadapi kehidupan seharian yang nyata, insan itu sendiri terperangkap dalam dunia fata-morgananya, dunia ilusinya, dunia mimpinya, dunia antara permintaan zahiriah mahupun lahiriah, dunia yang penuh fonemena yang logik atau pun yang tidak dapat dijangkau oleh segala deria mahupun dengan alat pembantunya dan begitulah seterusnya.

Dan setiap insan yang hadir dalam alam maya ini, akan pergi dan tiada siapa yang mampu tinggal selama-lamanya dalam alam maya ini. Hadir dalam tarikh sekian-sekian, dan akan pergi juga bila tarikh pemergiannya datang. Dalam erti, dunia yang didudukinya tidak dapat dimiliki selama-lamanya, hatta tubuh-badannya sendiri yang mana bukan kepunyaan mutlaknya, akan ditinggalkannya. Biarpun sekian lama diusahakan agar tubuh-badannya awet muda, namun bila datang waktunya, maka menjadilah tubuh-badannya reput, hancur hingga menjadi debu. Atau pun sesuatu yang tidak diduga terjadi kemalangan atau seseuatu penyakit yang menimpa, yang mana menyebabkan kehilangan sebahagian tubuh-badannya. Sebagaimana juga segala harta miliknya yang mana sampai suatu ketika, segalanya terpaksa ditinggalkan, biarpun selama hidupnya, dilakukankan apa sahaja cara untuk menokok-tambahkan hartanya.

Lantas alam (maya, fana) yang tidak kekal ini, memerlukan suatu pengertian akan erti kehadiran setiap yang bernyawa dan manakah arah seterusnya untuk kealam (baqa) yang kekal abadi....


bersambung....

Wednesday, July 02, 2008

Sangkaan 2


Detik-detik kehidupan memang sentiasa dilitari oleh sangkaan-sangkaan tidak kira yang membawa impak kebaikan atau sebaliknya bergantung kepada keadaan seseorang individu mahupun sesebuah masyarakat. Kebiasaannya sangkaan kepada suatu kebaikan membuahkan kebaikan tetapi terjadi juga sangkaan-sangkaan kepada sesuatu yang buruk akan berlaku membawa kebaikan. Misalnya seorang gadis yang menyangka bahawa bila dia bercampur bebas dengan pemuda bukan muhrimnya akan membawa keburukan kepadanya, dalam mana dengan sangkaannya itu, dia secara terang telah melindungi dirinya berbanding gadis-gadis yang menyangka baik kepada sesiapa sahaja lalu terjadi sesuatu yang buruk kepadanya yang mungkin sehingga meragut maruah dirinya.

Sebagaimana sangkaan buruk terhadap sesuatu dalam mana cuba melindungi diri atau sesebuah masyarakat seperti menyangka sesuatu keburukan akan terjadi sekiranya mereka terlalu bertolak-ansur sehingga membelakangkan hak-hak mereka sendiri (seperti campur-tangan pihak asing keatas sesebuah negara, dominan sewenang-wenangnya bangsa asing keatas sesebuah negara yang berdaulat) atau sangkaan buruk keatas kehidupan yang dalam keadaan terlalu "terbuka" (seperti media-media yang terlalu terbuka, pemikiran-pemikiran yang terlalu bebas, keadaan sosial masyarakat sekitar yang terlalu bebas yang mana pemuda-pemudi sewenangnya bercampur-gaul dll), memungkinkan mereka akan melindungi dari terjajah atau tertindas oleh pihak-pihak lain yang hanya mementingkan keuntungan diri, mahupun memungkinkan mereka dapat mengawal keruntuhan moral dikalangan masyarakat.

Sangkaan-sangkaan adalah berpusat dari dalaman diri, dari keadaan jiwa diri lalu beralatkan pemikiran, ianya bercambah. Bertolak dari anggapan, dugaan, teka-teki, rasa hati, firasat diri serta bersumberkan samaada dari fakta yang benar atau pun sebaliknya. Seterusnya ianya akan lahir kepenampilan. Sewajar sangkaan-sangkaannya adalah berpenghulukan kepada kebaikan atau mengharapkan kebaikan dan bila sesuatu yang masaalah berlaku, langkah pertamanya adalah bagaimana menyelesaikan dalam bentuk yang paling baik berbanding seseorang yang bercelaru jiwanya serta mengharapkan keburukkan yang mana akan mengambil tindakan-tindakan yang meluru yang merumitkan lagi sesuatu keadaan.

Dan lazimnya juga sangkaan-sangkaan yang buruk yang tidak berfaktakan adalah suatu kesilapan, jadi wajarnya bagaimana sangkaan-sangkaan buruk ini dikawal pada tahap minimum, kerana selama-mana ia tidak ditampilkan dalam bentuk kata, perilaku atau bentuk-bentuk penyampaian seperti tulisan, ianya masih berfungsi sebagai suatu perasaan dalaman dalam keadaan mana sentiasa beringat-ingat akan sesuatu keburukan yang bakal menimpa. Dan dalam penyangkaan akan sesuatu keburukan bakal menimpa, sewajarnya ditampilkan dalam bentuk berhikmah atau secara "halus" untuk penyelesaiannya. Katakan seseorang yang begitu curiga perilakunya serta perwatakannya yang kasar, tentunya yang lain harus berhati-hati tetapi selama-mana belum terbukti akan tindakan-tindakan salahnya, maka adalah suatu kesilapan sekiranya menuduh membuta-tuli bahawa dia adalah seorang yang jahat. Mungkin itu hanya adalah pembawakannya samaada dari didikan kecil sebegitu atau keadaan sekitar yang membuatnya bersikap sebegitu, jadi jalan membawanya kearah kebaikan sentiasa terbuka berbanding dengan cara yang berdepan menghinanya atau mencemuhnya, yang menyebabkan persengketaan. Disinilah jugalah tugas-tugas seorang yang mengajak kearah kebaikan memerlukan suatu hikmah yang besar.

Sangkaan-sangkaan yang buruk adalah juga suatu permainan diri yang biasa sahaja mengundang diri kepada kerundungan. Kerana sangkaan-sangkaan buruk yang keterlaluan atau tidak berasas adalah juga antara suatu tekanan jiwa. Tidak kira siapa insan tersebut, dengan sangkaan-sangkaan yang buruk, ianya mengeruhkan keadaan mahupun merungsingkan diri. Misalnya seorang suami atau seorang isteri yang bersangkaan buruk keatas pasangannya tanpa asas, maka hiduplah pasangan tersebut dengan penuh curiga dan dipenuhi perasaan cemburu. Kehormanian rumah-tangan tergugat dan memungkinkan keperingkat keluarga berpecah-belah.

Dalam keadaan kehidupan sesebuah, setiap insan akan sentiasa berubah-rubah keadaannya bergantung kepada amalan kehidupan sehariannya. Dalam kehidupan seorang muslim, berpandukan ajaran Islam, setiap insan yang menghayati pegangannya serta juga melaksanakan amalan-amalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah, keadaan perasaan seseorang tersebut diikat untuk membawa kearah kedamaian diri. Perasaan dirinya yang tidak terlalu tertumpu kepada mahluk, perasaan diri yang tidak mementingkan diri sendiri, perasaan diri berbentuk sederhana, perasaan diri yang dikawal dalam bentuk beradab, perasaan diri yang menghargai kehidupan lain, perasaan diri yang risau merana didunia serta akhirat dan lalu beralatkan pemikiran yang sentiasa menuju proses kematangan tentunya membuahkan suatu hasil kedamaian jiwa.

Dan didalam ajaran Islam, syaitan akan sentiasa mengatur rancangan-rancangannya dengan menghasut iaitu menaburkan racun-racun keburukkan serta persengketaan. Kekuatan syaitan bukanlah dalam bentuk fizikal, tetapi bagaimana hasutan-hasutan jahatnya dapat tampil kedalam kehidupan seseorang individu mahupun sesebuah masyarakat tidak kira dalam bentuk apa pun, sehinggakan insan atau sesebuah masyarakat itu sendiri mengambil langkah fizikal seperti terjadinya persengketaan, kezaliman dan seterusnya.

bersambung...

Friday, June 27, 2008

Sangkaan 1


Salah satu yang mencorakkan kehidupan seseorang atau sesebuah masyarakat adalah melalui sangkaan-sangkaan mereka saban waktu. Sangkaan dari individu kekadang mampu mempengaruhi masyarakat sebagaimana sangkaan dari sesebuah masyarakat mampu mencorak individu-individu yang berpegang pada sangkaan-sangkaan tersebut.
Begitulah hebatnya pengaruh-pengaruh dari sangkaan hinggakan peringkat membabitkan pegangan mahupun kepercayaan.

Sangkaan-sangkaan adalah lahir dari rasa diri akibat seperti khabar yang didapati, sesuatu yang dipelajari, sesuatu yang diketahui tidak kira dari sumber mana mahupun deria mana seperti dari deria penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa lidah lalu kemudian seterusnya maklumat yang didapati ini dibentuk melalui alat pemikiran yang menghasilkan sangkaan bercambah, kemudian pula ditambah samaada adanya sumber yang benar atau yang batil. Dari sangkaan -sangkaan yang remeh hingga kepada sesuatu sangkaan-sangkaan yang berat yang mampu mencorak kesan besar darinya.

Sangkaan-sangkaan terbahagi kepada yang baik mahupun yang benar, sangkaan-sangkaan biasa dan juga yang jelek serta penuh dusta. Yang baik misalnya yang dipanggil husnul zhan (berbaik sangka) selalunya mengundang kebaikan apatah lagi jika sangkaan-sangkaan yang lahir dari kebenaran seperti menyangka dengan membantu fakir miskin akan menghasilkan kebaikan pada diri dan seterusnya. Manakala sangkaan-sangkaan biasa adalah spontan dalam merempuh kehidupan harian seperti bila melihat awan, disangka akan turun hujan sedang sangkaan-sangkaan yang jelek misalnya suul zhan (berburuk sangka) biasanya lebih mengundang kepada keburukan atau juga sangkaan-sangkaan yang lahir dari keburukan seperti menyangka bila dibantu fakir-miskin maka rugilah nanti diri dan seterusnya. Suul zhan biasa juga membawa pertelingkahan kerana ia biasanya menyebabkan perasaan curiga keterlaluan, benci, dendam dan seterusnya kepada perasaan yang tidak menaruh langsung kepercayaan keatas sesesuatu atau seseorang walaupun telah terbukti kebenarannya.

Sangkaan-sangkaan akan sentiasa berligar diminda-minda insan, tidak kira samaada yang kaya mahu pun yang miskin, yang kuat mahu pun yang lemah, yang bijak mahu pun yang kurang bijak, yang sihat mahu pun yang sakit dan seterusnya.

Dalam dunia seni atau kebudayaan, dari sangkaan-sangkaan, tanpa disedari banyak mempengaruhi atau mencorakkannya. Ini kerana, sangkaan adalah terhasil dari minda imiginasi, imitasi mahupun ilusi. Salah satu contohnya; seseorang itu menyangka bila dia memakai pakaian sekian-sekian rupa, dia kelihatan hebat, lalu dipakainya yang mana kemungkinan ditiru pula oleh pihak lain atau dikeji kerana kelihatan ganjil. Tetapi disitu telah bermula sesuatu dari sangkaan-sangkaan. Ini jelas berlaku dalam berbagai hal dan impaknya telah mencorak kehidupan seseorang mahupun sesuatu masyarakat.

Dalam pegangan pula, samaada menghasilkan sangkaan yang membawa kerugian diri seperti sangkaan yang dipanggil khurafat iaitu menyangka sesuatu seperti batu, patung, pokok-pokok dan lain-lain berkuasa (sedangkan iainya mahluk dan tiada berkuasa) ,atau sangkaan-sangkaan yang membawa kebaikan pada diri seperti sangkaan terhadap keEsaan Allah, kebesaran Allah dan seterusnya, yang membuat diri mempunyai sifat syukur, tawakal, menerima taqdir dan seterusnya.

Bersambung…..

Wednesday, May 28, 2008

Iklan (Advertising)


Dalam rangka kehidupan kita seharian, disedari atau tidak, iklan memainkan banyak peranannya samaada membawa peranan kearah kebaikan, keburukan mahupun hanya mengisi ruang-ruang waktu.

Iklan-iklan yang tersedia ada atau terbentang dimana-mana mampu mempengaruhi atau merobah sesuatu kerana adanya panggilan kepada sesuatu samaada panggilan untuk fizikal mahupun rohaniah.

Tambahan iklan-iklan bercorak duniawi, lazim sahaja sentiasa dihiasi atas tujuan ini dan sentiasa berubah-ubah mengikut keadaan masa dan tempat. Manakala iklan bercorak akhirat, lazimnya adalah berbentuk statik seperti azan yang berkumandang, kata-kata dakwah dan lain-lain namun panggilan-panggilannya tetap memberi impak.

Iklan-iklan juga memainkan peranan penting kepada yang mengikhlankan barang-barang produktnya, mengiklankan pandangan atau pegangan serta apa-apa yang mahu diketengahkan dan seterusnya kepada perkara-perkara samaada untuk sesuatu kepentingan pribadi mahupun kepentingan bersama.

Dalam hal-hal ikhlan ini, ia tentu memerlukan pengorbanan dari sudut waktu seperti meluangkan masa untuknya, kos-kos seperti untuk pembinaan alat-alat yang dapat membantu menyampaikan kedalam masyarakat, reka bentuk, cara-cara penyampaian dan seterusnya. Kekadang ia mencemarkan pandangan kerana rakusnya dalam pengikhlanan yang mana contohnya papan-papan tanda komercial yang memenuhi persekitaran dan berselerak bentuknya. Manakala kekadang ia juga terhasil dari suatu kesenian atau sesuatu yang menceriakan dan tersusun.

Pertanyaan, apakah kesan dari pengiklannya keatas sesuatu itu dan apakah yang dikhlankan? Apakah kesan dari yang diiklankannya samaada untuk diri yang mengiklankan atau yang diiklankan? Iklan-iklan yang datang samaada secara terus iaitu dipapan tanda atau bentuk media-media yang ada mahupun dari persekitaran samaada dari teman, keluarga dan lain-lain tetap terhidang, tetap datang dan pergi. Lantas iklan-iklan untuk perkara yang membawa benar-benar kebaikan samaada untuk kehidupan diduniawi mahupun akhirat wajarlah dikerah dan sentiasa dipertengahkan agar iklan-iklan yang membawa kerugian buat kehidupan diduniawi mahupun akhirat dapat ditangkis.

Wednesday, May 14, 2008

Lentok tangan


Dari pergerakkan tangan yang berjejari 5, yang kelihatan terhad kemampuannya, namun sebenarnya mampu memberi impak yang hebat samaada untuk induvidu mahupun masyarakat.
Ini adalah kerana, tangan-tangan berjejari ini merupakan salah-satu instrument atau alat yang paling kerap digunakan untuk menampilkan ciri dalaman atau rasa-fikir seseorang.

Dari itu juga, ia mampu digunakan untuk kebaikan atau pun kejelekan. Misalnya tangan yang memegang pisau mampu melakukan pembedahan menyelamatkan insan lain atau untuk memotong bawang serta bahan-bahan lain untuk menyiapkan makanan yang kemudiannya disajikan, tetapi juga tangan yang sama yang memegang pisau mampu melakukan suatu kesilapan besar seperti merompak insan lain atau pun hingga keperingkat membunuh insan lain.

Begitulah seterusnya keupayaan dari alat yang bergelar tangan yang Allah jadikannya amat unik terutama untuk insan itu sendiri kerana begitu fleksibelnya dari sudut rupa-bentuk hingga kesetiap sendi-sendi yang ada. Hari ini, para saintis masih lagi cuba mereka tangan-tangan robot dengan segala wayar-wayarnya, namun ia tetap tidak dapat menandingi tangan-tangan insan itu sendiri, bayangkan sahaja berapa banyaknya urat-urat yang mengalirkan darah diantaranya.

Penampilan dalaman diri samaada dari rasa-hati hingga kecetusan fikiran, menghasilkan pergerakan tangan samaada disedari atau tidak. Malah kekadang penampilan jiwa seseorang dapat dilihat dari lentokkan tangannya, samaada keras, tegap, berisi, seorang yang kasar jiwanya, seorang yang lembut jiwanya dan seterusnya hinggakan ketahap penampilan jantina yang diwakili jiwa seseorang.

Terbiasanya juga kejadian yang mana dalam komunikasi atau menyampaikan perkataan, lentok tangan diperlukan seperti lentok tangan seorang polis traffik dijalanan, lentok tangan guru-guru yang mendidik anak muridnya, lentok tangan yang melambaikan perpisahan, lentok tangan memohon kesabaran dari pihak yang lain dan seterusnya.

Dalam menampilkan pergerakan tangan, boleh sahaja didalamnya pergerakkan tersebut terdapat suatu kesenian lentok tangan. Misalnya seorang yang melakar suatu lukisan, kaligrafi dan seterusnya memerlukan lentok kesenian ditangan berjejarinya agar gubahannya tidak "keras" atau "kasar" sebagaimana yang dihasilkan oleh tangan-tangan yang tiada kesenian atau tangan robot yang pergerakkannya hanyalah melalui program-program yang disusun bukan melalui deria-deria (tambahan hingga kewaktu ini, program-program untuk mengerakkan tangan-tangan robot masih begitu ringkas). Hatta seseorang yang menampilkan seni mempertahankan diri, melakukan lentok tangannya dalam bentuk suatu keseniaan. Lentok keseniaan tangan ini samaada dari bakat yang tersedia ada mahupun dari latihan-latihan yang dilakukan.

Kekadang terdapat sesuatu lentokkan tangan yang tidak dikehendaki seperti seorang jejaka yang tangannya berlentok-lentok seperti seorang gadis, maka wajarlah ia cuba sentiasa melatihkan dirinya agar jiwa kejejakaannya tampil, mahupun lentokan tangan seseorang yang melambangkan sesuatu yang tidak molek, wajarlah dihindarinya kerana sesuatu tersebut bila dilakukan berulang-ulang akan menjadi tabiat yang mana nanti dilakukannya secara spontan.

- Sedang pergerakkan tangan-tangan yang mengambarkan pasrahnya jiwa seseorang kepada Penciptanya adalah tangan-tangan yang menghitung dengan jejarinya mahupun dengan biji-biji tasbihnya akan kebesaran Allah serta sentiasa mengangkat tangannya memohon doa saban waktu.

Monday, February 04, 2008

Maslahah atau mafsadah - 1


Pada sudut kefahaman buat maslahah (kebaikan) mahu pun mafsadah (keburukan)dalam kehidupan seharian sebagai seorang insan dimana-mana pun, pada dasarnya adalah sama atau hampir sama. Seterusnya ia berubah-ubah mengikut persekitaran, pengetahuan yang dikuasai, tabiat-tabiat yang sedia ada, penekanan dari satu-satu pihak atau sesuatu perkara, penjelasan atau pengalaman dari kehidupan yang dilalui dan sebagainya.


Misalnya, bila memperkatakan apakah maslahah (kebaikan)untuk fizikal atau kesihatan, tentunya adalah tentang pemakanan yang sihat atau berzat, aktiviti kehidupan seharian yang sihat, suasana sekitar atau tempat yang diduduki adalah bersih mahupun aman dan seterusnya.

Bila memperkatakan tentang maslahah untuk mental atau jiwa, tentunya adalah tentang mentaliti yang baik, akhlak yang murni, tingkah-laku yang beradab, pemikiran mereka yang dipersekitaran kehidupan seharian adalah kalangan mereka yang matang, keadaan dari sekitar atau dari sesuatu yang tidak menekan dan seterusnya.

Manakala bila memperkatakan mafsadah (keburukan)kepada individu mahupun masyarakat pula adalah sebaliknya misalnya untuk fizikal, mafsadahnya adalah dari aktiviti kehidupan yang tidak sihat, pengambilan makanan yang tidak berzat atau mengandungi bahan-bahan pencemaran, tabiat-tabiat yang tidak baik seperti merokok dll, peperangan yang mencacatkan tubuh-badan dan seterusnya sedang mafsadah untuk mental atau jiwa pula seperti dari gejala-gejala tidak elok samaada keruntuhan moral mahupun pengaruh budaya songsang dipersekitaran, mentaliti mereka yang dipersekitaran adalah tidak beradab, kerosakkan akhlak, sentiasa stress dalam kehidupan seharian dan seterusnya.

Pada lafaznya diatas bahasa manusiawi, fitrahnya menginginkan apa yang membawa maslahah dan juga cuba menghindarkan apa yang membawa mafsadah, tetapi pada kemampuan memahami, melaksanakan, mengatur kehidupan yang benar-benar membawa maslahah untuk kehidupan dari segi fizikal dan mental adalah merupakan suatu pertanyaan.

Misalnya, pada individu yang memahami aktiviti apa yang menyihatkannya dari segi fizikal mahupun mental adalah tidak sama dengan individu yang tidak memahaminya, (mahupun individu yang tahu apa yang terbaik untuk kesihatannya tetapi tiada pendorong serta merasa berat untuk melakukannya), atau didalam suatu keluarga yang berkemampuan menghidangkan makanan yang berzat tidaklah sama dengan yang tidak berkemampuan (mahupun yang tahu mana makanan berzat namun telah kebiasaan memakan makanan kegemarannya yang tidak berzat), atau disuatu masyarakat yang berkemampuan mengatur alam sekitarnya agar bersih dan tersusun tidaklah sama dengan yang tidak dapat melaksanakannya atas sebab-sebab tertentu (mahupun mereka yang berkemampuan tetapi atas keuntungan komercial, tidak diendahkan untuk mengatur alam sekitarnya), atau mereka yang menduduki kawasan aman tidaklah sama dengan mereka yang menduduki kawasan penuh konflik dan seterusnya.

Dan apatah lagi juga buat kehidupan akhirat untuk mereka yang mempercayai adanya kehidupan selepas kematian dengan mereka yang hanya mengutamakan kehidupan didunia, terdapat suatu perbezaan atau penyanggahan yang begitu besar diantara setiap individu atau masyarakat sekelian.

Sebagaimana misalnya untuk yang beragama, loteri adalah suatu perjudian yang membawa kemafsadah buat masyarakat, manakala yang tidak kuat pegangan agamanya mahupun mereka yang tiada beragama, menganggap loteri itu suatu maslahah untuk menanam harapan menjadi kaya.

Perbezaan dan penyanggahan tentang apa yang membawa maslahah atau mafsadah yang terjadi terutama berasal dari pegangan, kebiasaan, pemikiran mahupun kehendak individu atau masyarakat adalah seterusnya merupakan dataran untuk membina kebudayaan dan cara hidup berlandaskan diatas kefahaman terhadap sesuatu tersebut.

Kekadang sesuatu yang disangka membawa maslahah tetapi hasilnya adalah mafsadah manakala kekadang sebaliknya yang terjadi adalah suatu perkara yang lumrah. Misalnya seorang ayah yang menginginkan anaknya menjadi pakar komputer tetapi tidak diperhati atau dikawal penglibatan anaknya keatas komputer yang bertalian internet, akhirnya sesuatu yang diharap membawa maslahah bertukar menjadi mafsadah atau seorang ayah yang menginginkan anaknya menjadi "ulat buku" tetapi tidak diperhatikan apakah buku yang dibaca oleh anaknya adalah sesuatu yang bernilai isinya, akhirnya membawa kesan mafsadah untuk anaknya.

 Bersambung...

Tuesday, January 01, 2008

Ukuran dan kayu pengukurnya - 2


Kayu-kayu yang digunakan sebagai pengukur adalah dari deria-deria seperti penglihatan, pendengaran, sentuhan kulit, rasa lidah mahupun yang dihidu atau disertakan juga dengan bantuan alat-alat pengukur untuk mengukur samaada dari sudut beratnya sesuatu, panjang-lebar, besar-kecil, rasa sesuatu, bau-bauan, warna-warna, cuaca, bagaimana keadaan sesuatu, mengukur berita yang didengari, mengukur sesuatu perkataan, mengukur penampilan individu atau masyarakat, mengukur peradapan, mengukur keunikan sesuatu dan seterusnya.
Sedangkan untuk menghasil dan menilaikan sesuatu ukuran adalah bergantung dari kefahaman atau kepastian samaada dari pegangan yang dianuti, pelajaran yang didapati, dari kaca-mata hati, dari pemikiran yang menguasai, dari kebiasaan persekitarannya, dari tingkah-laku mereka yang dirapati dan seterusnya.
Contohnya, untuk mengukur kemana perginya matahari yang tenggelam ditepi pantai diufuk barat, kalau diukur hanya melalui deria penglihatan, maka akan dinyatakan bahawa ia tenggelam kedalam laut, manakala bila diukur kembali bersama pemikiran, adalah sesuatu yang mustahil untuk matahari tersebut tenggelam didalam laut, kerana air laut tentunya akan kekeringan.
Manakala bila diukur dari sudut yang lain, ia menghasilkan ukuran yang berbeza seperti tanda berakhirnya hari tersebut, betapa hebatnya putaran siang dan malam, betapa pentingnya cahaya matahari yang menerangi alam sekitar kerana bila tenggelamnya matahari maka kegelapan menyelubungi dan seterusnya.
Setiap sesuatu diukur mengikut fakta-fakta tersendiri, dan ini adalah sebahagian contoh bagaimana dalam kehidupan seharian, sesuatu yang diukur menghasilkan berbagai-bagai keputusan tersendiri mengikut latar kemampuan kefahaman serta kehendak seseorang.
Sebaliknya dalam mengikut ukuran perintah Allah, tenggelamnya matahari adalah bermakna masuknya waktu solat Maghrib atau waktu untuk berbuka puasa, yang mana juga bererti, segala urusan lain harus ditangguhkan untuk melaksanakan perintah Allah. Segala alat-alat pengukur yang digunakan untuk membantu mengukur pertama-tamanya adalah bagaimana dapat menyempurnakan perintah Allah.
Dalam mengukur perintah Allah mengikut petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah, ia tersimpul dalam suatu ikatan pengabdian untuk mendapat keredhaan Allah. Dan ini diukur bukan hanya melalui kehebatan zahir sesuatu seperti contohnya seorang jutawan yang menyedekahkan seribu ringgit, ukuran dermawannya kelihatan hebat, tetapi jika dibandingkan dengan seorang yang miskin yang mempunyai hanya sekeping roti, namun disedekahkan setengah dari rotinya kepada jirannya yang tiada apa-apa, ukuran untuk dermawannya simiskin adalah jauh lebih tinggi dari sijutawan.

bersambung....

Tajuk

Abbasiyah (1) altruisme - ikram (3) Aqidah (1) art video (20) Bahasa dan penampilan (5) Bangsa Melayu (7) batas sempadan (9) Berita (15) Besi (1) Biography solihin (1) Budaya dan pengertiannya (16) catitan (2) cerdik/bodoh dan antaranya (6) cetusan minda (8) cinta dan syahwat (3) Doha - Qatar (2) Eid Mubarak (5) falsafah (2) Fantasia falasi (3) Fibonacci (1) Filem (2) Fungsi seni (1) gangsa (1) hukum (6) huruf (2) hutang (1) ijtima (1) Iklan (2) imitasi dan memori (1) infiniti (5) jalan2 (2) kebangsaan/nationalisme (2) kebebasan bersuara (1) Kelahiran kesenian yang mengubah warna dunia. (1) Kembali sebentar tentang erti seni (Islam) (1) kerja otak (1) Kesenian dunia Islam (1) konsep kendiri (3) konspirasi (1) Lentok tangan (1) Malaysia (3) Maslahah atau mafsadah (1) Maya (ilusi) (4) Melaka (1) Melayu (2) Melayu dan Islam (9) minda (2) musik (2) nukilan rasa (1) Pantang dalam berkarya (1) Pause (6) Pengajian dan pengertian budaya (1) Perasaan dan pemikiran (5) Persepsi / Tanggapan (6) pointillism (2) populasi dunia (9) Produk sejarah (11) Program dan hayat (2) prosa (4) ramadan (2) realiti - kenyataan (7) Sajak (22) Sangkaan (2) sebab dan akibat (18) sejarah (14) sejarah Melayu (4) Sejarah mengubah/terubah (5) Sejarah seni dalam kehidupan insan (1) Sejarah video (1) Seni Bahasa (2) Seni dalam imiginasi (1) seni kata (1) Seni logam (3) Seni textil (budaya berpakaian) (2) Seni-seni mempertahankan diri (1) sound (1) Srivijaya (3) Sunda (6) Tahap kesederhanaan (1) Tahap-tahap kehidupan (14) tenung bintang (1) Terkesan dengan suasana (2) Tradisional dalam makna (1) Ukuran dan kayu pengukurnya (2) updated (1) Usia manusia (3) vision (1) wang (7) Wujudkah kosong? (2) zarzh slide (12)

Catitan lalu

Insuran & Road Tax Online

tetangga