Tuesday, November 23, 2010

Fibonacci

Leonardo da Pisa atau Leonardo Pisano (1170 - 1250), yang dikenali sebagai Fibonacci, adalah seorang ahli hisab dari Itali yang dikenali dengan bilangan Fibonaccinya. Ayah Fibonacci adalah merupakan pedagang yang menetap diBugia, Algeria dan diwaktu zaman remajanya, ketika menetap diAlgeria bersama ayahnya, dia mula belajar akan sistem bilangan Arab. Dia kemudiannya dikenali dengan peranannya dalam memperkenalkan sistem penulisan dan sistem kiraan Arab, iaitu algorisma kebenua Eropa. 

Algorisma adalah sistem bilangan Arab yang yang asal pengiraannya dari benua India, kemudian didalami oleh ahli matematik Islam dari Uzbikistan, al-Khawarizmi diawal abad ke-9, dimana adanya penggunaan sifir atau kosong dalam kiraan, membuatkan setiap pengiraan adalah lebih tepat dan lebih pratik berbandingkan sistem kiraan Romawi diwaktu itu.

Pada tahun 1202, Fibonacci telah menuliskan sebuah buku bernama Liber Abaci atau Buku Perhitungan, yang secara ringkas, buku ini menunjukkan bagaimana pratiknya sistem bilangan Arab ini sekiranya digunakan dalam urusan seharian seperti catitan perniagaan, pengiraan ukuran dan berat, pertukaran wang dan seterusnya. Buku ini disambut dengan baiknya dibenua Eropa dan disebarkan dengan secara meluas kemudiannya, tambahan kerana Raja Frederick, iaitu penguasa Itali diwaktu itu, tertarik dengannya.

Fibonacci juga terkenal dengan bilangan Fibonaccinya, iaitu suatu kiraan yang angka ada dicampur dengan angka sebelumnya, maka terhasil angka untuk kemudiannya, seperti 1+1 = 2, 2+1 = 3, 3+2 = 5, 5+3 = 8, 8+5 = 13, 13+8 = 21....dan seterusnya, yang mana angka ini merupakan suatu keajaiban kerana ia adalah angka kiraan yang terdapat didalam berbagai-bagai kejadian alam ini. 

Penjelasan kiraan Fibonacci ini adalah dimulai dari 0 dan 1, kemudian angka berikutnya didapat dengan cara menambahkan kedua bilangan yang berurutan sebelumnya. Dengan aturan ini, maka barisan kiraan Fibonaccci adalah:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946...Tuesday, November 16, 2010

Selamat Hari Raya Qurban


Selamat Hari Raya Qurban, semoga kita semua sentiasa dapat mengorbankan harta, waktu dan diri dijalan Allah agar kita semua diampuni-Nya, diredhai-Nya, dirahmati-Nya, dilindungi-Nya, diberi-Nya taufik dan hidayat serta dimasukkan kedalam kalangan ahlu-ahlu syurga.

Saturday, November 13, 2010

Sembang budaya - 15

Memisahkan secara total antara budaya dengan agama adalah sebahagian proses sekularisasi (Secularization), dimana segala unsur-unsur agama cuba diasingkan daripada aktiviti kehidupan seharian atau dalam kata lain, menuju kepada suatu kehidupan yang bukan berlandaskan unsur-unsur agama. Mereka yang berpegang pada pendapat sekularism, berpendapat bahawa dalam proses modernisasi dan rasionalisasi, segala autoriti atau keutamaan agama, wajar dihapuskan.

Proses sekularisasi ini bermula dibenua Eropa kerana kegagalan agama Kristian untuk diselaraskan dengan kebangkitan tamadun dunia baru diEropa terutama dizaman pencerahan (Enlightenment). Contohnya pergeseran antara agama dengan kebangkitan dunia baru Eropa adalah seperti Galileo (1564-642 M) yang berpendapat bahawa bumi bukan pusat universe tetapi pendapat ini ditentang pihak gereja dan kerana autoriti yang dimiliki oleh pihak gereja, maka Galileo dihumban kedalam penjara dan segala kajian dan pendapat Galileo tersebut cuba dihapuskan.

Lalu, dalam proses sekularisasi, usaha pertama yang dilakukan adalah menukar tampok pemerintahan kepada sekularism iaitu konsep dimana antara agama dan kuasa pemerintah atau yang mempunyai autoriti tertinggi wajar dipisahkan agar suara-suara yang mengancam proses modernisasi dan rasionalisasi dapat dikawal.

Proses sekularisasi ini kemudiannya tersebar keseluruh alam dalam berbagai keadaan seperti contohnya Parti Komunis diChina yang melakukan proses menghapuskan segala kepercayaan silam atau karut orang Cina lalu ditukarkan kepada pegangan tidak beragamanya iaitu ideologi Komunis. Prose sekularisasi ini biarpun dikaitkan dengan sistem penjajah namun hakikatnya, ia bukan proses penjajahan tetapi ia proses perubahan sebagaimana yang terjadi dibenua Eropa, benua China dan seterusnya. Ia dikaitkan dengan penjajahan adalah kerana yang memperkenalkannya adalah pihak dari benua Eropa yang mana dizaman itu, lazimnya pihak penjajah adalah dari benua Eropa.

Namun bila proses sekularisasi ini cuba diserapkan kedalam dunia Islam, maka terjadinya proses kemunduran buat dunia Islam (kemunduran bukan sahaja dari sudut duniawi, malah lebih teruk adalah kemunduran dari sudut fikiran dan kerohanian) kerana hakikatnya, ajaran agama Islam yang sekiranya difahami dan diamalkan dengan cara yang sebenar, adalah mengatasi segala unsur-unsur yang dikatakan kebaikan dari sekularism. Malah dizaman keemasan kekerajaan Islam, dunia mengalami proses kearah modernisasi dan pemikiran rationalism yang dikatakan lazimnya disangka bermula dizaman Yunani, dapat diterjemahkan akan ertinya yang sebenar oleh pemikir-pemikir Islam diwaktu itu.

Hatta teleskop yang digunakan oleh Galileo (meninggal - 1442M) untuk mengkaji angkasa-raya dan peredaran bumi, telah dimulai oleh Abu Ishaq ibn Jundub (meninggal - 767M) yang juga mengkaji akan alam semesta diwaktunya. Untuk memerhati alam angkasa-raya yang begitu jauh jaraknya, Abu Ishak ibn Jundub telah menemui prinsip-prinsip untuk mencipta alat-alat asas untuk teleskop. Dan dari alat-alat asas inilah, ia berkembang sehinggalah kepada teleskop-telesop modern yang terdapat hari ini. (Muslim Contributions to science)

Sebegitu juga ahli-ahli falak yang lain seperti Al-Battani (meninggal – 929M) yang dikenali diEropa sebagai Albategni atau Albatenius dan pengarang kitab al-Zij al-Sabi, Abd Rahman Al-Sufi (903-986 M), Al-Biruni dan Ibn Yunus (meninggal – 1009M) yang mengkaji alam cekrawala. Dan ini disokong oleh pemerintah-pemerintah Islam atau yang memegang autoriti seperti dizaman keemasan Islam iaitu zaman Khalifah Al Maimun diBaghdad (830M), yang terkenal dengan Bayt Al Hikmahnya, yang merupakan sebuah perpustakaan besar buat kutipan kitab-kitab dari berbagai-bagai ilmu pengetahuan serta juga dari berbagai-bagai kajian.

Yang jelas, asas dari ajaran agama Islam bukan menghalang insan menggunakan semaksimum fikirannya, menggunakan segala alat-alat untuk memudahkan kehidupannya didunia, menggunakan tenaganya untuk mengurus alam kehidupannya, tetapi asas dari ajaran agama Islam adalah sebagai sempadan atau pedoman buat insan untuk bagaimana terus meneroka kehidupannya saban detik dialam dunia yang dianggap sementara ini, dengan keadaan yang sewajar sebagai hamba kepada Pencipta alam.

Kerana itu, tiada kata proses sekularisasi iaitu memisahkan budaya kehidupan seharian atau aktiviti-aktiviti harian dengan agama dalam dunia Islam. Malah sebaliknya, bagaimana setiap amalan dari ajaran agama Islam dapat dihidupkan dalam budaya kehidupan seharian agar dapat membantu insan meneruskan kehidupannya dalam keadaan yang terlindung dari segala keburukan mahupun kesilapan jalan hidup yang diambil.

Contohnya, solat lima waktu yang diwajibkan buat setiap muslim, disamping terutamanya insan itu sendiri sentiasa berhubung dengan Penciptanya, ia dapat menumpukan tumpuannya yang mana ini membantu menenangkan jiwa serta fikiran, membahagikan jadual waktu sehariannya kerana setiap solat adalah mengikut tertib peredaran alam (seperti dari waktu subuh kepada waktu matahari tenggelam), menjaga kebersihan diri kerana solat mewajibkan kebersihan diri disetiap waktu solat didirikan. Semua ini amatlah membawa kesan positif atau kebaikan pada setiap insan bila dihidupkan dalam budaya kehidupan sehariannya, apatah lagi dari sudut mendapat keredhaan dari Penciptanya.

Sebagaimana juga contohnya dengan solat Jumaat seminggu sekali yang diwajibkan kepada kaum lelaki muslimin (kecuali ada sesuatu keuzuran atau perkara-perkara yang menghalang seperti bermusafir dan lain-lain) mahupun solat berjemaah setiap hari atau juga musim Haji diMekah untuk lelaki dan wanita muslim, dimana setiap lapisan masyarakat tidak kira dari sudut hartanya, statusnya, warna kulitnya, perbezaan pandangan-pandangan yang dimilikinya dan seterusnya bertemu dalam suasana bersama-sama sujud mencecahkan dahi kebumi, yang mana ini membantu membina suatu budaya pemikiran yang positif iaitu akan kefahaman bahawa insan semuanya adalah sama.

Justeru itu, lantaran tiada pengasingan antara budaya kehidupan seharian dengan ajaran agama Islam buat penganutnya, maka usaha wajar dikerahkan agar ajaran agama Islam dapat dihidupkan dimana-mana ceruk kehidupan, samaada dirumah-rumah, diladang-ladang, dikedai-kedai, dipejabat-pejabat, ditempat-tempat pengajian dan seterusnya kerana segala yang berkaitan dengan ajaran agama Islam (samaada berbentuk fardu, sunnah, harus mahupun berbentuk larangan dan seterusnya) sekiranya dilakukan dengan cara yang benar dan dihidupkan dalam budaya kehidupan seharian, ia membantu penganut agama Islam itu sendiri samaada untuk individu mahupun buat kelompok-kelompok masyarakat dimana-mana sahaja mereka berada.


Monday, November 01, 2010

Sembang budaya - 14

Mangkuk salad (salad bowl) atau mosaik budaya (Cultural mosaic) adalah suatu konsep dimana integrasi berbagai-bagai jenis budaya dalam masyarakat multi-kultur. Ia adalah amat berbeza dengan konsep mencampurkan segala budaya menjadi satu (melting pot).

Mosaik budaya adalah dimana masing-masing mengekalkan identiti budaya masing-masing namun dapat hidup bersama antara berbagai-bagai budaya dalam keadaan bertoleransi antara satu sama lain disamping menerima akan kewujudan budaya lain.

Biarpun adanya unsur-unsur plurarlisme dalam mozaik budaya iaitu suatu struktur yang wujudnya interaksi antara berbagai budaya yang menunjukkan rasa saling menghormati dan toleransi serta tidak menghasilkan konflik asimilasi antara satu sama lain namun untuk penganut Islam, terdapat perbezaan akan erti pluralisme yang mana setiap agama tidak dianggap sama atau kata lain, tiada pluralisme untuk agama.

Sebagaimana agama Islam bersikap toleransi terhadap agama-agama selain Islam, namun dalam pada itu, agama Islam tidak menganggap semua agama adalah sama. Mengikut pandangan agama Islam, jelas wujudnya perbezaan antara agama Islam dengan agama-agama yang lain, iaitu agama Islam tidak menganggap Tuhan yang disembah oleh penganut agama Islam adalah Tuhan yang sama disembah oleh penganut agama-agama lain (lakum diinukum wa liya diin - untuk kamu agama kamu dan untuk aku agamaku).

Prinsip mosaik budaya ini telah melahirkan kejayaan dalam proses multi-kultur dimana berbagai-bagai budaya dapat hidup bersama dengan suasana yang aman. Dimana juga, nilai-nilai yang baik atau positif dari kewujudan berbagai budaya dapat diharmonikan dibawah kelompok-kelompok masyarakat yang hidup bersama dalam bentuk kepelbagaian budaya.

Kelompok-kelompok berbagai masyarakat yang tinggal diKanada atau Malaysia dalam keadaan lebih aman dibandingkan ditempat-tempat lain yang kerap berlaku permusuhan atau pergeseran antara masyarakatnya, adalah contoh proses mozaik budaya yang mana adanya permuafakatan atau kesefahaman untuk hidup bersama dalam suatu keadaan wujudnya berbagai-bagai kebudayaan.

Dalam pada itu, untuk mengekalkan keharmonian dalam kepelbagaian budaya terutama didaerah wujudnya masyarakat asal yang telah mempunyai  kekerajaan yang berdaulat, maka lazim adanya kontrakt social (Social contract) iaitu suatu perjanjian kesefahaman akan hak-hak penduduk asal serta juga hak-hak penduduk yang datang berhijrah kesitu, samada dalam bentuk bertulis atau tidak.

Kontrakt social ini bukan menafikan atau menolak kehadiran budaya mereka yang berhijrah kesitu, tetapi melindungi agar budaya penduduk asal tidak tergugat contohnya bahasa asal disesuatu tempat serta juga kenyataan akan kedatangan penduduk yang berhijrah kesitu bukan dalam bentuk penjajahan atau sebagai bangsa yang ingin mendominan budaya dan kuasa tetapi kedatangan adalah dari faktor-faktor seperti untuk mencari rezeki, untuk mencari penempatan baru, untuk mencari perlindungan (contohnya pelarian-pelarian politik atau ekonomi) dan seterusnya dalam keadaan aman dibawah naugan negara baru yang dimukimi.

Keruntuhan budaya (Culture collapse) pula adalah bilamana tiadanya ciri-ciri yang positif atau yang mendukung kearah kebenaran didalam budaya sesuatu masyarakat. Mahupun didalam sesuatu budaya yang ciri-ciri positifnya bercampur dengan banyaknya ciri-ciri negatif.  Ianya berkaitan juga dengan kerendahan moral (moral decline) iaitu semakin berkurangnya nilai-nilai yang baik dalam sesuatu kebudayaan dan tersebarnya perilaku penampilan masyarakat yang melanggar tata-susila kehidupan atau melanggar kesopanan.

Contohnya, suatu negara yang begitu pesat dengan segala kemodernan serta kemakmuran hidup rakyatnya, namun majoriti rakyatnya mempunyai moral yang rendah dengan banyaknya maksiat, perjudian, rasuah dan lain-lain, maka negara itu sebenarnya mengalami keruntuhan budaya biarpun penduduk negara tersebut menganggap sebaliknya. Dalam mana, akan menjadi begitu tingginya kes-kes jenayah, kes buli, kes ragut dan lain-lain mahupun sehingga kepada kes-kes bunuh diri.

Keruntuhan budaya membawa kepada keruntuhan masyarakat (Social collapse) dan seterusnya membawa kepada kebinasaan atas segala yang dibina sebagaimana lazimnya sebagai punca akan kehancuran atau kejatuhan tamadun-tamadun yang silam.

Bersambung...

Tajuk

Abbasiyah (1) altruisme - ikram (3) Aqidah (1) art video (20) Bahasa dan penampilan (5) Bangsa Melayu (7) batas sempadan (9) Berita (15) Besi (1) Biography solihin (1) Budaya dan pengertiannya (16) catitan (2) cerdik/bodoh dan antaranya (6) cetusan minda (8) cinta dan syahwat (3) Doha - Qatar (2) Eid Mubarak (5) falsafah (2) Fantasia falasi (3) Fibonacci (1) Filem (2) Fungsi seni (1) gangsa (1) hukum (6) huruf (2) hutang (1) ijtima (1) Iklan (2) imitasi dan memori (1) infiniti (5) jalan2 (2) kebangsaan/nationalisme (2) kebebasan bersuara (1) Kelahiran kesenian yang mengubah warna dunia. (1) Kembali sebentar tentang erti seni (Islam) (1) kerja otak (1) Kesenian dunia Islam (1) konsep kendiri (3) konspirasi (1) Lentok tangan (1) Malaysia (3) Maslahah atau mafsadah (1) Maya (ilusi) (4) Melaka (1) Melayu (2) Melayu dan Islam (9) minda (2) musik (2) nukilan rasa (1) Pantang dalam berkarya (1) Pause (6) Pengajian dan pengertian budaya (1) Perasaan dan pemikiran (5) Persepsi / Tanggapan (6) pointillism (2) populasi dunia (9) Produk sejarah (11) Program dan hayat (2) prosa (4) ramadan (2) realiti - kenyataan (7) Sajak (22) Sangkaan (2) sebab dan akibat (18) sejarah (14) sejarah Melayu (4) Sejarah mengubah/terubah (5) Sejarah seni dalam kehidupan insan (1) Sejarah video (1) Seni Bahasa (2) Seni dalam imiginasi (1) seni kata (1) Seni logam (3) Seni textil (budaya berpakaian) (2) Seni-seni mempertahankan diri (1) sound (1) Srivijaya (3) Sunda (6) Tahap kesederhanaan (1) Tahap-tahap kehidupan (14) tenung bintang (1) Terkesan dengan suasana (2) Tradisional dalam makna (1) Ukuran dan kayu pengukurnya (2) updated (1) Usia manusia (3) vision (1) wang (7) Wujudkah kosong? (2) zarzh slide (12)

Catitan lalu

Insuran & Road Tax Online

tetangga